Feeds:
Články
Komentáre

Tohtoročné (2019) prvé dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostal, však už in memoriam so súhlasom manželky, akademický maliar, monumentalista a pedagóg Karol Feňveš. Manželkou akademického maliara Karola Feňveša je poetka, výtvarníčka, divadelníčka a kultúrna organizátorka Judita Feňvešová. V čísle mali byť manželia predstavení spoločne, ale z úcty a piety k maestrovi K. Feňvešovi (o. i. zázrakom prežil holokaust) sa nakoniec manželka so šéfredaktorom dohodli o jeho samostatnej prezentácii. O tvorbu Judity Feňvešoej čitatelia však nebudú ukrátení. Nasledujúce číslo Rozhľadov po kultúre a umení bude ilustrovať práve ona. Čítať ďalej »

Reklamy

Báseň na august

Báseň na august

Báseň na júl

Báseň na júl


Igor Válek

Je 21. jún
(Jesseniovi a Rimskemu-Korsakovovi)

Je 21. jún a v rádiu hovoria,
že je začiatok astronomického leta —
ďalší letný slnovrat, deň slno — a ešte ináč trochu vratký…
V roku 1621 na Staromestskom námestí v Prahe popravili lekára,
priekopníka anatómie a vzdelanca Jána Jessenia:
sám učil pitvať, tak ho štvrtili…
V neveľkej turčianskej dedinke Jaseno,
odkiaľ pochádzal,
stojí jeho socha na maličkom námestí
nedotknutá, trochu pod machom,
a pred neďalekými potravinami
dvaja chlapi trochu pijú trochu teplé pivo:
jeden šomre, že je horúco,
druhý preklína nočný dážď…

Je 21. jún a v rádiu hovoria,
že je Svetový deň hudby —
ďalší tónov sviat,
deň zvuko — a ešte ináč trochu vratký…
V roku 1908 zomrel v Ljubensku skladateľ Nikolaj Rimskij—Korsakov,
spoluzakladateľ ruskej romantickej národnej hudby,
v tvorbe ovplyvnený ľudovou tvorbou…
Trilky huslí v jeho symfonickej suite Šeherazáda
sú taktne splneným sľubom
na prechádzku v tme rozprávkového lesa
v sprievode neprepočuteľných prstov harfy
tancujúcej ladne v arabeskách flauty,
spúšťajúcej sa z neba na krídlach pávov,
aby s nimi (tichými) zaburácalo crescendo
— od neho v nás a z nás…

Rendezvous 35 — ojedinelom projekte v rámci Slovenska sa predstavili. Dr. Alexej Leonidovič Fedotov — J.E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, kariérny diplomat, bývalý námestník ministra zahraničných vecí Ruska (stojí), ďalej Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD. — spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku (prvý vpravo), prezidentka Asociácie rusistov Slovenska prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. (tretia zľava). Vedľa nej sedí prekladateľka Mgr. Miroslava Považanová. Vľavo je organizátor a moderátor stretnutia Ing. Radislav Kendera, PhD.

Rendezvous pod schodami č. 35 sa nieslo v úplne inom duchu, priestore i atmosfére, ako väčšina doterajších stretnutí. Dňa 25. 6. 2019 sa v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku, na Schumanovom námestí (na modrom podlaží budovy) odvíjalo ďalšie pokračovanie obľúbeného formátu. Bolo však začlenené do kultúrneho bloku v rámci Dňa veľvyslanca Ruskej federácie v Ružomberku. Čítať ďalej »

Hlavná cena – Cena Radky Berešíkovej

Stalo sa tradíciou, ktorá naplnila v tomto roku 2019 biblické číslo plnosti — 7, každoročne pred koncom školského roka vyhlasovanie výsledkov literárno-výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža. Za prítomnosti literárnych a výtvarných elévov zo Slovenska i zahraničia sa odohráva vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách predmetného zápolenia s kultúrnym programom a čítaním diel víťazov prózy a poézie. Ilustrácie možno vidieť nainštalované v priestoroch prebiehajúceho slávnostného aktu a pri premietaní na plátne. Čítať ďalej »

Spisovateľ Milan Igor Chovan napísal ďalšiu knihu, vychádza ako tretí diel edície Národné rozprávky nazvaný Čarovný prsteň. Predchádzali ju: Prvý diel (z roku 2015) nazvaný Čarovné topánky a druhý diel (z roku 2017) nazvaný Čarovný hrnček.

Tento v poradí už tretí diel má podnadpis Ruské rozprávky. Autor o rozprávke pred časom povedal: „Rozprávka má blízko k duši, povie, aj čo iba tušíš, slovom dušu pohladí, ako okovaná truhla skrýva v sebe poklady, ako deva pekne spieva, ako kvietok na pažiti za srdce ťa krásou chytí, ako rodič pevnou rukou povedie ťa, milé dieťa, na ceste za poznaním, daruje ti múdrosť, obdarí ťa citom — otvor knihu a buď pri tom!” Knihu môžete kúpiť priamo u vydavateľa.

Keď túto knihu otvoríte, nájdete v nej dvadsaťštyri rozprávok. Pokojne by ich mohlo byť aj stodvadsaťštyri alebo dvestodvadsaťštyri a ani tak by sme neboli na konci, pretože studnica ruskej kultúry je bezodná tak ako ľudské srdce, ktoré dokáže milovať.

Hostia tridsiatehoštvrtého pokračovania cyklu stretávania sa významných osobností ružomberskej a zároveň slovenskej kultúry Rendezvous pod schodami v Mestskej knižnici v Ružomberku: Vpravo Iveta Zuskinová, Ladislav Cserei (v strede) a Radislav Kendera

Na stretnutie s dlhoročnými riaditeľmi Liptovského múzea v Ružomberku, sa kultúrna obec Liptova tešila. Obaja totižto zanechali v slovenskej, liptovskej i ružomberskej kultúre nezmazateľné stopy svojej práce. Pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 30.5.2019 napísalo za ich prítomnosti už svoju 34. kapitolu. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, v tomto prípade PaedDr. Ladislav Cserei a PhDr. Iveta Zuskinová, skladajú mozaiku života v Ružomberku i Liptove, pre zachovanie udalostí nasledujúcim generáciám. Čítať ďalej »