Feeds:
Články
Komentáre

Úcta vzácnemu človekovi.

Básnik, literárny historik a kritik, esejista, publicista a pedagóg, prvý dekan Filozofickej fakulty KU (2001 – 2007)

V  dedinke Ondrašovce (neďaleko Prešova) sa 10.9.2017 uskutočnila milá slávnosť. Obec Ondrašovce, Farský úrad v Chminianskej Novej Vsi, Katolícka univerzita v Ružomberku a Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove pripravili významnú kultúrnu akciu, zameranú na pripomenutie si svojho rodáka –  básnika, literárneho kritika i vedca, publicistu, vysokoškolského učiteľa a funkcionára Doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU v Ružomberku. Dnes obec čítajúca 52 obyvateľov pripravila dôstojnú spomienku, hodnú svojho veľkého syna. Film osláv sa začal odvíjať v miestnom (novopostavenom) Kostole Svätej Alžbety Uhorskej, kde sa konala slávnostná Svätá omša za Imricha  Vaška, ktorú celebroval rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.. Nasledoval bohatý kultúrny program a príhovory hostí, ktorí spomínali a hodnotili život a dielo tejto nevšednej osobnosti. Následne syn JUDr. Andrej Vaško so svojim synom Samkom odhalili pred prítomnými Pamätnú tabuľu doc. I. Vaškovi na jeho rodnom dome. Po odhalení tabule si prítomní prezreli v rodnom dome I. Vaška Výstavu dokumentov z tvorivej činnosti Imricha Vaška a jeho manželky Zuzany Vaškovej. Podujatie, za prítomnosti veľkého počtu účastníkov, sa ukončilo Spomienkovým stretnutím v Chminianskej Novej Vsi. Čítať ďalej »

Reklamy

Zomrel František DEJČÍK

*21. 9. 1938, Čadca
†26. 8. 2017, Ružomberok

Novinár, publicista a výtvarný fotograf František Dejčík od 9. mája 1964, keď sa presťahoval do centra dolného Liptova, začal postupne celoživotnú púť publicistu, neskôr aj profesionálneho novinára a fotografa. Už v roku 1965 založil v ZK BZ VIL fotoskupinu Helios (1985). Nemálo úsilia venoval spolupráci so závodnými novinami Textilák, neskôr s Ružomberským hlasom a po roku 1989 sa stal členom redakčnej rady periodika Rozhľady po kultúre a umení. V roku 1993 spolupracoval pri tvorbe prestížnej publikácie Ružomberok — prechádzky po kultúrnych pamiatkach. V roku 1973 získal F. Dejčík jednu z cien medzinárodného fotosalónu Fotofórum. Úspech z Fotofóra znásobila udelená Veľká cena špecializovanej medzinárodnej súťaže a výstavy o nákladných automobiloch „Tatra objektívom” v Liberci. Čítať ďalej »

Rendezvous pod schodami (19)

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pripravili zaujímavé predstavenie osobností a besedu s nimi v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku. Stavba pochádza od popredného slovenského architekta Milana Harminca a o. i. v nej zomrel predseda Slovenskej národnej rady Matúš Dula. Dňa 17. augusta 2017 bol hlavným hosťom stretnutia MUDr. Martin Jančuška (Viedeň — Rakúsko) — lekár, spisovateľ, publicista, kultúrny organizátor a predseda Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa a člen redakčnej rady periodika Listy PS. Spoluhosťom bol PhDr. Ľubomír RAŠI, PhD. (Liptovský Mikuláš) — hudobný skladateľ, dirigent, kultúrny organizátor, publicista, riaditeľ umeleckej školy, tajomník Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa a člen redakčnej rady periodika Listy PS. Čítať ďalej »

Tohtoročné (2017) prvé číslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostala, však už in memoriam so súhlasom rodiny (jej dcérou je recitátorka, redaktorka a publicistka Žarka Ambrušová — Poláková, zaťom režisér Roman Polák a vnučkou filmová a divadelná herečka, členka Divadla Astorka/Korzo´90 Rebeka Poláková), významná ružomberská akademická maliarka Edita Ambrušová, ktorej tesne pred odchodom do Večnosti stihlo mesto Ružomberok udeliť Cenu primátora mesta. V 90. rokoch dvadsiateho storočia sa spolu so svojou dcérou, výtvarníčkou Johanou Ambrušovou, venovala tvorbe ikon slovenských a slovanských svätcov. Ich dielo dostalo aj knižnú podobu: ilustrovali vydanie veľbásne Konštantína Filozofa — sv. Cyrila s názvom „Proglas” (2004, matka stvorila podobizne vierozvestov, dcéra hlaholské písmo). Čítať ďalej »

Významný multifunkčný umelec, ružomberský rodák i Čestný občan mesta a člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov akad. mal. Ján Mráz sa nedal zastaviť ani svojim tretím dielom Spomienok ružomberského maliara. Po svojej textárskej tvorbe, zamysleniach i veršoch a troch dieloch predmetných Spomienok ružomberského maliara, sa verejnosti pripomenul ďalším — štvrtým dielom obľúbených kníh. Ide opäť o pútavé čítanie, ktoré nás oboznamuje s mnohými osobnosťami a históriou rodného mesta. Nie sú to len nostalgické spomienky človeka, ktorý „vďaka” politickej situácii v jeho domovine, prežil podstatnú časť svojho života mimo svoju krajinu. Zachytáva v nich atmosféru poprevratového Ružomberka po roku 1948, kde sa mnohí jeho spolurodáci dozvedia o tom, prečo bola postavená budova Mladej generácie (dnes tu sídli časť Katolíckej univerzity v Ružomberku), ako to bolo s priekopníčkami práce v textilke v tých rokoch a ďalšie, až neskutočné súvislosti v Ružomberku v spomínanej dobe… To všetko v novele Biely dom v červenom mori. Ešte predtým sa však dozviete z poviedky Ako to vlastne bolo? , ako a kto ukradol Mrázovi námet, urobil z neho scenár pre film a nakoniec natočil aj film, bez toho, aby majster Mráz o tom vedel. V ďalších poviedkach sa dozvieme mnoho aj o slovenských osobnostiach a do tvrdej reality Slovenska nás zavedie tá, ktorá sa ukrýva pod názvom Dve mamky Pôstkové. Aj v ďalších poviedkach Návrat domov?, Prvý deň v Bratislave, Pondelok a čo sa dialo ďalej …či Ošálení, okabátení, ako vždy sa snaží podávať pravdu prežitého v kontexte skutočnej hierarchie hodnôt života.

Mrázove spomienky sú aj vzácnym faktografickým dielom a taktiež dokumentom doby. Bolo dôležité ich zachovať, aby nevymizli z pamäte národa a boli poučením, prípadne mementom pre ďalšie generácie.

R. A. Ružomberský

Za Jozefom ŽATKULIAKOM

*22. 09. 1954, Ružomberok
†07. 07. 2017, Ružomberok

PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc., autor literatúry faktu, publicista, historik a vedúci vedecký pracovník Historického ústavu SAV v Bratislave, prežil detstvo a základné školstvo absolvoval v rodisku. Študoval na historickom ružomberskom gymnáziu.. Vyštudoval FF Univerzity Komenského Bratislava (1979
a PhDr.1982). Hodnosť kandidát vied získal na HÚ SAV 1984. Zaoberal sa najnovšími slovenskými a česko-slovenskými dejinami po roku 1945 so zameraním na štátoprávne a spoločensko-politické otázky do roku 1992, charakter komunistického režimu 1948 — 1989, česko-slovenskú jar 1968
a obdobie normalizácie, vývin Slovenska a Česko- Slovenska v zmene spoločenského systému pred a po novembri 1989. Čítať ďalej »

Pôvodne išlo o širší záber i zámer organizátorov. Jaroslav Rezník sa totižto dožil pri plnej sile 75. narodenín a Ružomberčania si chceli uctiť aj ďalšie dve osobnosti. Súputnika J. Rezníka Jozefa Mokoša (ktorý sa dožíva tiež jubilea a o obidvoch spisovateľoch vyšli samostatné monografie) a Ľuba Javorku, ktorý sa dožil okrúhlej sedemdesiatky. Publicista, autor viacerých publikácií, lekár, kultúrny organizátor, hudobník a vysokoškolský pedagóg Doc. MUDr. Ľubo Javorka, PhD. a spisovateľ, dramatik, kultúrny organizátor, herec, režisér a vysokoškolský učiteľ Doc. Jozef Mokoš sa však pre vážne zdravotné dôvody nemohli spomínanej milej akcie zúčastniť. Čítať ďalej »