Feeds:
Články
Komentáre

belak

10rande

Zľava: R. Kendera, hlavný hosť Bohumil Motejlek a M. Lechan

Medzinárodný stavovský Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), Spolok slovenských spisovateľov — Krajská odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku dňa 30.11.2016, na sviatok patróna mesta Ružomberok Sv. Ondreja, pokračovali 11. stretnutím v rámci literárneho cyklu predstavovania ružomberských spisovateľov, publicistov, redaktorov, autorov či vôbec ľudí „od pera” žijúcich v Ružomberku, po celom Slovensku i vo svete, Rendezvous pod schodami (11).

Jedenástym hlavným hosťom obľúbených podujatí bol spisovateľ, redaktor a publicista Bohumil Motejlek, ktorý si prizval ako spoluhosťa Milana Lechana — významného slovenského humoristu a básnika, redaktora i publicistu. Prítomných mal predstaviť podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Peter Mišák, no zo zdravotných dôvodov sa musel ospravedlniť. Jeho materiály však na podujatí odzneli a ich majiteľmi sa stali samotní dotyční umelci. Čítať ďalej »

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity (UK KU) v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovateľov a autorka pripravili vernisáž výstavy Janky Srnkovej pod názvom „Zázrak života”. Súčasťou vernisáže bola prezentácia knihy Antona Péteriho s ilustráciami Janky Srnkovej pod názvom Súkromný zemepis/Dozretý čas. Akcia sa uskutočnila dňa 16.11. 2016 v priestoroch UK KU a potrvá do 16. 12. 2016.

pmisak

Poéziu Antona Péteriho predstavil PhDr. Peter Mišák

V rámci privítania dvojknižky predstavil poéziu autora textu Antona Péteriho podpredseda Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy PhDr. Peter Mišák. Tvorbu prítomného básnika zhodnotil nasledovne: Anton Péteri -Muž, ktorý uveril básni, ktorého básni sme uverili. Tak sa zdá, že sme o Antonovi Péterim už veľa prečítali. A nemnoho aj od neho, veď básní, dobrých básní, býva spravidla nemnoho. Možno niekoľko desiatok a z nich možno niekoľko (na prstoch jednej ruky) tých, čo zarezonujú nielen v mysli, ale aj v duši a cez ňu — povedzme — v srdci. Čítať ďalej »

Pre mnohých je trinástka pomerne magickým číslom, hlavne v spojení s rôznymi nezmyselnými poverami. Stretnutie konané v Ružomberku pod týmto číslom určite nebolo magické. Prelomové skôr bolo tým, ako povedal moderátor a organizátor podujatia Ing. Radislav Kendera, PhD., že spojilo literatúru do jedného celku: „Nie je korektné kategorizovať literatúru na sekulárnu a náboženskú, či vytvárať kategórie podobného druhu a pritom vtláčať čitateľovi ničím nepodložené názory, že jedna časť literatúry je nadradená inej časti. Potieranie náboženskej literatúry na úkor inej, vrátane tzv. bestsellerov, nemá reálnu oporu v žiadnych argumentoch. Literatúra ako celok, je duchovným bohatstvom i dedičstvom toho — ktorého národa resp. celého ľudstva.” Čítať ďalej »

Pozvánka na Stretnutie XIII

stretn13

Horalfest 2016 v Ružomberku

horalf V dňoch 11. a 12. novembra 2016 sa uskutočnil v Ružomberku v poradí už
9. ročníkmedzinárodného festivalu umeleckej tvorby o horách — HORALFEST 2016, ktorý vôbec po prvýkrát opustil oblasť Vysokých Tatier a presunul sa do mestského prostredia. Priestory Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku patrili v predmetnom čase horalom, ktorí súťažili v troch tradičných kategóriách, t. j. film — video, fotografia a literatúra na témy súvisiace s prírodou, horami a aktivitami, či osudmi ľudí v nich. Festival umeleckej tvorby o horách HORALFEST sa po prvý raz uskutočnil v r. 2005 v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách, s cieľom prezentovať neprofesionálnu umeleckú tvorbu o horách. Od roku 2010 sa HORALFEST organizuje ako bienále. Horalfest je pôvodným projektom Horského internetového klubu, o.z. (HIK), Vysoké Tatry. Čítať ďalej »

Spomienka na Imricha Vaška

Spomienka k nedožitým osemdesiatinám
Doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU

(8.11.1936, Ondrašovce – 9.2.2010, Spišská Kapitula, v literatúre viac ráz chybne uvádzaný Ružomberok)

vasko80

Básnik, literárny historik a kritik , esejista, publicista a pedagóg, prvý dekan Filozofickej fakulty KU (2001 – 2007)

V sychravý podvečer jesenného dňa 8.11.2016 si našlo do Ružomberka cestu nemalo priaznivcov, priateľov, či bývalých študentov básnika, literárneho historika a kritika, esejistu, publicistu a pedagóga, najbližšieho priateľa Milana Rúfusa, prvého dekana Filozofickej fakulty KU a spoluzakladateľa KU v Ružomberku doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU. Presne v deň jeho nedožitej osemdesiatky si rodina, v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity a Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, pripomenuli jeho osobnosť v hudobno-literárnom pásme. Čítať ďalej »