Feeds:
Články
Komentáre

Tohtoročné (2020) pandemické – prvé a jediné dvojčíslo – Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, prináša celú škálu rozhovorov a zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Populárne a literárnou obcou Slovenska vysoko hodnotené ružomberské periodikum Rozhľady po kultúre a umení, ktoré obohacuje kultúrne časopisy v Česko – Slovensku resp. na Slovensku od r. 1945, napísalo ďalšiu kapitolu. Možnosť ilustrovať číslo dostal, svetoznámy tvorca sklenených plastík a monumentálnych diel – Stanislav Meliš. Patrí medzi slovenských sklárskych tvorcov, ktorí vo svete významnou mierou ovplyvňovali smerovanie pôvodného sklárskeho remesla k umeleckým prejavom a povýšil sklársku tvorbu na rovnocennú úroveň s inými výtvarnými druhmi a žánrami. Ako emigrant na austrálskom kontinente, formoval základy sklárskeho umeleckého remesla a pedagogicky prispel k všestrannej príprave prvých tamojších aj zahraničných profesionálnych umelcov. Dnes žije striedavo v Austrálii a na Slovensku (Ružomberok, Likavka).

Čítať ďalej »

Gentleman s motýlikom.

Po uliciach mesta Ružomberok prešlo nemálo spisovateľov a taktiež veľa z nich, v nich trávilo svoj čas skoro každodenne. Celé storočia, odkedy svetlo sveta uzreli prvé písomnosti či knihy v tomto meste. Rukou písané i tlačené. V časti dvadsiateho a v časti dvadsiateho prvého storočia sa v nich však pohyboval muž, ktorého nevšimnúť si, sa aj uponáhľaným Ružomberčanom i návštevníkom mesta nedalo. Charakterizovala ho rozvážna chôdza, vždy premýšľajúci výzor. Ešte viac však neustále prítomní spoločníci – klobúk, brada, okuliare, fajka (v posledných rokoch už bez tejto rekvizity) a… motýlik, dôsledne uviazaný pod golierom košele, namiesto kravaty (a keď ju mal, skvela sa na nej spona od priateľov s nápisom maestro, čo vystihovalo jeho literárnu kvalitu). Absolútnym paradoxom bolo, že jeho meno znelo Motejlek. Na prvý pohľad – gentleman s motýlikom. A nie len na prvý. Mnohým mužom vedel uštedriť lekciu správania sa. Vždy pri stretnutí sňal klobúk z hlavy a jemným úklonom si uctil príchodzieho, dámam zásadne v úklone pobozkal ruku, nevyvolával rozbroje a rozvážne vedel usmerňovať rozhovor aj na závažné a vášne vyvolávajúce témy. Taký bol športovec, športový celorepublikový funkcionár, organizátor a rozhodca vo vzpieraní, masér a hlavne spisovateľ, redaktor a publicista Bohumil Motejlek (pseudonym Bohumil Urs). V literárnych kruhoch sme ho charakterizovali ako prozaika a aforistu (napriek ťažkému a zložitému životu, hlavne v detstve a mladosti, keď jeho rodina bola prenasledovaná). Azda pre zľahčenie svojho údelu, musel veci a život zľahčovať aforizmami, ktoré boli mnoho ráz však hĺbavé a poučné (jedno z jeho diel nesie názov Res papilionis minutae – Drobnosti motýľa – ekvilibristika slov, asociujúcich jeho priezvisko, bola teda vhodným námetom pre samotný názov jeho zbierky aforizmov i niekoľkých narážok priamo v textoch.- čo svedčí, že nemal problém „aforizmovať“ aj sám seba). Kto sa nedostal s Motejlekom na jednu vlnovú dĺžku, ťažko rozumel jeho umeleckému svetu. A tým aj jeho životu, životným postojom. Motejlek sa rokmi stal totižto dobrý pozorovateľ života. Mal nažité a jeho štýl bol „vypísaný”. Preto si mohol dovoliť moralizovať. Robil to však nenásilne, ale ostrovtipne. Čitateľ „musel” prečítať jeho názory na „jeden hlt”, lebo rozoberané témy zažíva každý deň a hľadá v Motejlekových textoch radu na reakciu opakujúcich sa situácií.

Čítať ďalej »

Pôvodne išlo o širší záber i zámer organizátorov. Peter MIŠÁK sa totižto dožil pri plnej sile 70. narodenín a Ružomberčana si chceli uctiť aj ďalšie osobnosti. Súpútnika ružomberských spisovateľov Antona Laučeka, Ladislava Lajčiaka, Miroslava Bartoša a ďalších (ktorý sa dožívajú tiež jubilea) chcel prísť pozdraviť na podujatie predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Miroslav Bielik a čestný predseda SSS Jaroslav Rezník st.. Obaja sa však pre pandémiu COVID 19 a vážne zdravotné dôvody nemohli spomínanej milej akcie zúčastniť. Z uvedených dôvodov absentovali aj niektorí ďalší ohlásení hostia.

Čítať ďalej »