Feeds:
Články
Komentáre

(4.12.1933 Kamienka, okres Stará Ľubovňa – 12.2020 Liptovský Mikuláš, pochovaný v Ružomberku)

bájkar, spisovateľ, dramatik, scenárista, pedagóg, predseda Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku

Čítať ďalej »

Rendezvous 40 foto

Účastníci stretnutia (z pravej strany) – Zdenko Ďuriška, Peter Vítek, Radislav Kendera a z publika vidieť rímskokatolíckeho kňaza a básnika Stanislava Brtoša a historika a publicistu Stanislava Chytku.

Ostatné pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 29.1.2020 otvorilo svoju piatu dekádu pokračovaní. Na podujatiach sa doteraz predstavila viac ako stovka literárnych osobností ružomberskej proveniencie a návštevníci podujatí sa dozvedeli veci, o ktorých sa nepíše. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, skladajú mozaiku života v Ružomberku i roztratených Ružomberčanov, pre zachovanie udalostí i znalostí nasledujúcim generáciám.

Čítať ďalej »

rozhlady-2001Na prelome roku 2019 a roku dvoch dvadsiatok -2020 – dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení (s vročením 31.12.2019 na Silvestra), opäť vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska, ale aj prezentáciu nastupujúcej generácie autorov – laureátov literárnej súťaže Ružomberská Trojruža 2019. Podľa sľubu v predchádzajúcom čísle, poctu ilustrovať číslo dostala poetka, výtvarníčka, divadelníčka a kultúrna organizátorka Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku.

Čítať ďalej »

Báseň na december

(literárna prezentácia venovaná historickej osobnosti humanistu Ladislava Kubínyiho)

V stredu 27.11.2019 (deň po pripomenutí si udelenia mestských výsad v r. 1318 mestu Ružomberok), Mestská knižnica v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovateľov a Spolok slovenských spisovateľov – Krajská odbočka v Žiline, pokračovali v ďalšom významnom spoločnom formáte, v ktorom sa pripomínajú významné osobnosti nášho mesta a ružomberského regiónu – Rozpamätávanie. V treťom pokračovaní sme si cez vzácneho hosťa – PhDr. Annu Jónásovú, spisovateľku – poetku i prozaičku, autorku odborných bibliografií, redaktorku, publicistkou, knihovníčku a kultúrnu pracovníčku a organizátorku – pripomenuli významného rodáka z Madočian pri Ružomberku (súčasť Liptovskej Teplej) – humanistu a básnika Ladislava Kubínyiho. Rod Kubínyiovcov bol s Ružomberkom spojený už s jeho vznikom a samotný Ladislav tu pravdepodobne študovala pričinil sa aj o príchod členov Spoločnosti Ježišovej na jeho pôdu. Ladislav Kubínyi (? – presný dátum narodenia nie je známy – hypoteticky 1533/1535, resp. po roku 1543 – 1598) – v roku 2018 uplynulo 420 rokov od smrti tohto významného humanistu. Narodil sa v Madočanoch na Liptove, pôsobil ako úradník v kráľovskej kancelárii. Od roku 1568 študoval na univerzite v Padove, v roku 1585 sa oženil s Magdalénou Esterházyovou (1567 – 1617), prvorodenou dcérou podžupana bratislavskej župy Františka Esterházyho a Žofie Illésházyovej. V jeho dome na Liptove vychovával svojho maloletého švagra Mikuláša Esterházyho, ktorý sa neskôr stal palatínom. Pôsobil ako úradník v kráľovskej kancelárii, ako tajomník u hornouhorského vojenského kapitána Johanna Ruebera v Košiciach a napokon ako radca kráľovskej komory v Bratislave. Bol autorom príležitostnej latinskej poézie a spoluautorom dvoch urbárov. Zomrel v Galante v roku 1598. Pochovaný bol najskôr na cintoríne pri románskom kostolíku na Papdombe. Po jeho zbúraní bola náhrobná doska (tumba) z jeho krypty prenesená do novopostaveného kostola sv. Štefana v Galante (c. 1798 – 1800).

Čítať ďalej »

LM - foto

Časť zástupcov LKRS pred Rázusovie domom v Liptovskom Mikuláši – Vrbici: Stanislav Brtoš, Radislav Kendera a Milan Igor Chovan.

V rodnom dome súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši – Vrbici, ktorý je súčasťou expozícií Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, založili mikulášski spisovatelia literárny klub. Už aj svojím názvom – Rázusovie klub spisovateľov – sa vydali jeho členovia na pokračovanie v literárnej tradícii súrodencov Rázusovcov. Zakladateľmi klubu sú spisovatelia Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík. V týchto „klubových priestoroch“ usporadúvajú mnohé hodnotné akcie, vrátane besied so zaujímavými osobnosťami z celého regiónu i Slovenska.

Čítať ďalej »