Feeds:
Články
Komentáre

Báseň na november

Báseň na október

Pohľad na vítanie knihy Tí z prvej línie – od pravej strany – Tatiana Babincová, Mikuláš Kseňák – prekrýva Oldřicha Vaněka, Stanislav Chytka, Radislav Kendera, Ladislav Cserei a Marián Mydlo

Stretnutie s historikmi PhDr. Stanislavom Chytkom a Doc. Oldřicom Vaněkom, CSc. sa očakávalo so záujmom pre nastolenú tému i privítanie ich novej spoločnej knihy a kultúrna obec Liptova sa na udalosť tešila. Obaja totižto zanechali v slovenskej, liptovskej i ružomberskej historiografii nezmazateľné stopy svojej práce. Pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 15.8.2019 napísalo za ich prítomnosti už svoju 36. kapitolu. Bolo aj spomienkou a pripomenutím si 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Čítať ďalej »

Tohtoročné (2019) prvé dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostal, však už in memoriam so súhlasom manželky, akademický maliar, monumentalista a pedagóg Karol Feňveš. Manželkou akademického maliara Karola Feňveša je poetka, výtvarníčka, divadelníčka a kultúrna organizátorka Judita Feňvešová. V čísle mali byť manželia predstavení spoločne, ale z úcty a piety k maestrovi K. Feňvešovi (o. i. zázrakom prežil holokaust) sa nakoniec manželka so šéfredaktorom dohodli o jeho samostatnej prezentácii. O tvorbu Judity Feňvešoej čitatelia však nebudú ukrátení. Nasledujúce číslo Rozhľadov po kultúre a umení bude ilustrovať práve ona. Čítať ďalej »

Báseň na august

Báseň na august

Báseň na júl

Báseň na júl


Igor Válek

Je 21. jún
(Jesseniovi a Rimskemu-Korsakovovi)

Je 21. jún a v rádiu hovoria,
že je začiatok astronomického leta —
ďalší letný slnovrat, deň slno — a ešte ináč trochu vratký…
V roku 1621 na Staromestskom námestí v Prahe popravili lekára,
priekopníka anatómie a vzdelanca Jána Jessenia:
sám učil pitvať, tak ho štvrtili…
V neveľkej turčianskej dedinke Jaseno,
odkiaľ pochádzal,
stojí jeho socha na maličkom námestí
nedotknutá, trochu pod machom,
a pred neďalekými potravinami
dvaja chlapi trochu pijú trochu teplé pivo:
jeden šomre, že je horúco,
druhý preklína nočný dážď…

Je 21. jún a v rádiu hovoria,
že je Svetový deň hudby —
ďalší tónov sviat,
deň zvuko — a ešte ináč trochu vratký…
V roku 1908 zomrel v Ljubensku skladateľ Nikolaj Rimskij—Korsakov,
spoluzakladateľ ruskej romantickej národnej hudby,
v tvorbe ovplyvnený ľudovou tvorbou…
Trilky huslí v jeho symfonickej suite Šeherazáda
sú taktne splneným sľubom
na prechádzku v tme rozprávkového lesa
v sprievode neprepočuteľných prstov harfy
tancujúcej ladne v arabeskách flauty,
spúšťajúcej sa z neba na krídlach pávov,
aby s nimi (tichými) zaburácalo crescendo
— od neho v nás a z nás…

Rendezvous 35 — ojedinelom projekte v rámci Slovenska sa predstavili. Dr. Alexej Leonidovič Fedotov — J.E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, kariérny diplomat, bývalý námestník ministra zahraničných vecí Ruska (stojí), ďalej Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD. — spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku (prvý vpravo), prezidentka Asociácie rusistov Slovenska prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. (tretia zľava). Vedľa nej sedí prekladateľka Mgr. Miroslava Považanová. Vľavo je organizátor a moderátor stretnutia Ing. Radislav Kendera, PhD.

Rendezvous pod schodami č. 35 sa nieslo v úplne inom duchu, priestore i atmosfére, ako väčšina doterajších stretnutí. Dňa 25. 6. 2019 sa v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku, na Schumanovom námestí (na modrom podlaží budovy) odvíjalo ďalšie pokračovanie obľúbeného formátu. Bolo však začlenené do kultúrneho bloku v rámci Dňa veľvyslanca Ruskej federácie v Ružomberku. Čítať ďalej »