Feeds:
Články
Komentáre

Najnovšie číslo Rozhľadov po kultúre a umení (1. a 2. štvrťrok 2018), vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov (KO Žilina), opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska i zo zahraničia.

Česť ilustrovať číslo dostal Ružomberčan žijúci v Prahe (Česká republika), animátor, ilustrátor, maliar a majiteľ reklamnej agentúry i ateliéru DUHAStudio Ing. arch. Marián (Mišo) Dúha. Z autorov od pera sa ďalej predstavujú Jozef Mikloško, Pavol Brtoš, Leopold Moravčík, Radislav Kendera — R.A. Ružomberský, Milan LechanPeter Bučka, Dušan Mikolaj, Dana Sochorová, Milan Kenda, Iveta Kloptová, Ružena Janiglošová — Moravčíková, Ján Kuruc, Juraj Chovan — Rehák, Bohumil MotejlekIvan Ondrášik, či Marián Mydlo. Čítať ďalej »

Reklamy

Zľava: moderátor Radislav Kendera, Štefan Packa, Peter Vrlík a Jozef Daník

Po predstavení Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Literárneho klubu Litera II. z Banskej Bystrice sa v Rendezvous 28 predstavili zástupcovia a čelní činovníci Literárneho klubu pri Rázusovie dome v Liptovskom Mikuláši. Čítať ďalej »

Pohľad do sály v ktorej prebiehalo vyhodnotenie

Šiesty ročník celorepublikovej resp. medzinárodnej súťaže Ružomberská Trojruža 2018 bol mimoriadny pre viaceré svoje aktivity. Organizátori (Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — Regionálna odbočka Žilina, Hotel Kultúra, Mesto Ružomberok a Katolícka univerzita Ružomberok – Knižnica KU) ju nielen etablovali na celom Slovensku, ale už aj medzinárodne. Čítať ďalej »

Stretnutie s jubilujúcim autorom sa uskutoční 22. mája 2018 o 16.00 hod. v Turčianskej knižnici v Martine

Na stretnutí privítame dve najnovšie diela Blažeja Beláka Slovo robí človeka a Hrnčiarovo pole.

Ružomberský spisovateľ Milan Igor Chovan jubiluje dvadsiatym knižným titulom: TAJOMNÁ TRÓJA a pokračuje tak v sérii historických románov zo „zaviatych dôb” – Mária Magdaléna a Hlas z púšte.

Román Tajomná Trója poskytuje iný pohľad na dejinnú udalosť – svetoznámy konflikt medzi Grékmi a Trójanmi, ktorý sa odohral v 12. storočí pred naším letopočtom. Ústrednou postavou románu je Kasandra, obdarená vešteckými schopnosťami, ktorými učarovala aj samotnému bohovi Apolónovi. Kasandra varovala Trójanov pred katastrofou, ktorá im hrozila, no nik jej veštbám neveril. Jej snaha vystríhať pred vojnou vyšla navnivoč a ako je všeobecne známe Trója padla.

Viac informácií o knihe a možnosť jej zakúpenia je na stránke vydavateľstva GEORG

Sprava – R. Janiglošová, L. Moravčík a Radislav Kendera počas diskusie.

Na stretnutie so súrodencami Moravčíkovcami v Mestskej knižnici v Ružomberku 6. 4. 2018 sa tešil nejeden Ružomberčan či Lúčan. Prišli za nimi na podujatie nielen z týchto dvoch destinácií, ale aj z Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša, Bratislavy i Popradu. Veď spisovateľ – autor literatúry faktu, redaktor, moderátor, komentátor, publicista, PhDr. Leopold Moravčík – jeden z najvýznamnejších slovenských zahranično-politických novinárov sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov 20. storočia. Má teda čo vnímavému poslucháčovi povedať. Čítať ďalej »

Zľava Radislav Kendera, Alena Sabuchová a Iveta Kloptová

O tom, že slovenská i ružomberská literatúra nepodlieha spoločenským ani demografickým krízam sa dňa 15. 3. 2018 presvedčili prítomní na ďalšom pokračovaní cyklu Rendezvous pod schodami v Mestskej knižnici v Ružomberku. Čítať ďalej »