Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘aktivity’ Category

Reklamy

Read Full Post »

Zľava na fotografii R. Kendera, Jozef, Marián a František Mikloškovci

Dvadsiate prvé pokračovanie Rendezvous pod schodami v Ružomberku (24. 10. 2017) sa nieslo milým stretnutím s bratmi Mikloškovcami. Pri otázkach organizátora a moderátora Radislava Kenderu sršali tieto osobnosti Slovenska humorom, vtipnými odpoveďami a trefnými prirovnaniami. Diplomat, politik, vydavateľ, spisovateľ, predseda Kresťanských seniorov Slovenska, člen Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov a vysokoškolský pedagóg Jozef Mikloško, politik, športovec a stavebný odborník Marián Mikloško a politik, disident, spisovateľ i editor František Mikloško sa predstavili v najlepšom svetle, a zaujali preplnenú sálu v Mestskej knižnici v Ružomberku. (viac…)

Read Full Post »

Rendezvous (28. 9. 2017), už nateraz posledným stretnutím, zavŕšilo druhú desiatku svojich pokračovaní. Predstavilo sa v ňom viac ako štyridsať literárnych osobností ružomberskej proveniencie a návštevníci podujatí so dozvedeli veci, o ktorých sa nikde nepíše. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, skladajú mozaiku života v Ružomberku pre zachovanie nasledujúcim generáciám, ale ukazujú aj na nezmazateľnú stopu, ktorú spisovatelia z mesta pod Čebraťom zanechali, či vyorávajú v kontexte minimálne slovenskej literatúry. Je na škodu veci, že tieto poklady vo forme rozprávaní, spomienok, recenzií, privítaní mnohých kníh do života a pod. nezaznamenáva hoc aj Mestská, aspoň pre svoj archív, lebo veľa z počutého sa stratí do nenávratna a ochudobní tak historickú pamäť mesta, regiónu a národa. (viac…)

Read Full Post »

Rendezvous pod schodami (19)

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pripravili zaujímavé predstavenie osobností a besedu s nimi v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku. Stavba pochádza od popredného slovenského architekta Milana Harminca a o. i. v nej zomrel predseda Slovenskej národnej rady Matúš Dula. Dňa 17. augusta 2017 bol hlavným hosťom stretnutia MUDr. Martin Jančuška (Viedeň — Rakúsko) — lekár, spisovateľ, publicista, kultúrny organizátor a predseda Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa a člen redakčnej rady periodika Listy PS. Spoluhosťom bol PhDr. Ľubomír RAŠI, PhD. (Liptovský Mikuláš) — hudobný skladateľ, dirigent, kultúrny organizátor, publicista, riaditeľ umeleckej školy, tajomník Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa a člen redakčnej rady periodika Listy PS. (viac…)

Read Full Post »

Rozhľady propagujú Ružomberok

Tohtoročné (2017) prvé číslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostala, však už in memoriam so súhlasom rodiny (jej dcérou je recitátorka, redaktorka a publicistka Žarka Ambrušová — Poláková, zaťom režisér Roman Polák a vnučkou filmová a divadelná herečka, členka Divadla Astorka/Korzo´90 Rebeka Poláková), významná ružomberská akademická maliarka Edita Ambrušová, ktorej tesne pred odchodom do Večnosti stihlo mesto Ružomberok udeliť Cenu primátora mesta. V 90. rokoch dvadsiateho storočia sa spolu so svojou dcérou, výtvarníčkou Johanou Ambrušovou, venovala tvorbe ikon slovenských a slovanských svätcov. Ich dielo dostalo aj knižnú podobu: ilustrovali vydanie veľbásne Konštantína Filozofa — sv. Cyrila s názvom „Proglas” (2004, matka stvorila podobizne vierozvestov, dcéra hlaholské písmo). (viac…)

Read Full Post »

Pôvodne išlo o širší záber i zámer organizátorov. Jaroslav Rezník sa totižto dožil pri plnej sile 75. narodenín a Ružomberčania si chceli uctiť aj ďalšie dve osobnosti. Súputnika J. Rezníka Jozefa Mokoša (ktorý sa dožíva tiež jubilea a o obidvoch spisovateľoch vyšli samostatné monografie) a Ľuba Javorku, ktorý sa dožil okrúhlej sedemdesiatky. Publicista, autor viacerých publikácií, lekár, kultúrny organizátor, hudobník a vysokoškolský pedagóg Doc. MUDr. Ľubo Javorka, PhD. a spisovateľ, dramatik, kultúrny organizátor, herec, režisér a vysokoškolský učiteľ Doc. Jozef Mokoš sa však pre vážne zdravotné dôvody nemohli spomínanej milej akcie zúčastniť. (viac…)

Read Full Post »

Ružomberská Trojruža 2017

Piaty ročník celorepublikovej súťaže Ružomberská Trojruža 2017 bol mimoriadny pre viaceré svoje aktivity. Organizátori (Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — Regionálna odbočka Žilina, Hotel Kultúra, Mesto Ružomberok a Katolícka univerzita Ružomberok — Knižnica KU) ju nielen etablovali na celom Slovensku, ale začínajú sa ozývať hlasy záujmu od slovensky píšucich autorov z Maďarska, Vojvodiny (Srbsko) a pod. Dobrý chýr podujatia dovial priaznivú odozvu organizačnému výboru práce teda nielen z Ružomberka, Starej Ľubovne, Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice, Likavky, Liptovských Revúc, Dolného Kubína, Komjatnej, Ľubochne, Nitry, Zemianskych Kostolian či Popradu, ale aj z Budapešti i Báčskeho Petrovca. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »