Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘aktivity’ Category

Rendezvous pod schodami (19)

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pripravili zaujímavé predstavenie osobností a besedu s nimi v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku. Stavba pochádza od popredného slovenského architekta Milana Harminca a o. i. v nej zomrel predseda Slovenskej národnej rady Matúš Dula. Dňa 17. augusta 2017 bol hlavným hosťom stretnutia MUDr. Martin Jančuška (Viedeň — Rakúsko) — lekár, spisovateľ, publicista, kultúrny organizátor a predseda Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa a člen redakčnej rady periodika Listy PS. Spoluhosťom bol PhDr. Ľubomír RAŠI, PhD. (Liptovský Mikuláš) — hudobný skladateľ, dirigent, kultúrny organizátor, publicista, riaditeľ umeleckej školy, tajomník Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa a člen redakčnej rady periodika Listy PS. (viac…)

Reklamy

Read Full Post »

Rozhľady propagujú Ružomberok

Tohtoročné (2017) prvé číslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostala, však už in memoriam so súhlasom rodiny (jej dcérou je recitátorka, redaktorka a publicistka Žarka Ambrušová — Poláková, zaťom režisér Roman Polák a vnučkou filmová a divadelná herečka, členka Divadla Astorka/Korzo´90 Rebeka Poláková), významná ružomberská akademická maliarka Edita Ambrušová, ktorej tesne pred odchodom do Večnosti stihlo mesto Ružomberok udeliť Cenu primátora mesta. V 90. rokoch dvadsiateho storočia sa spolu so svojou dcérou, výtvarníčkou Johanou Ambrušovou, venovala tvorbe ikon slovenských a slovanských svätcov. Ich dielo dostalo aj knižnú podobu: ilustrovali vydanie veľbásne Konštantína Filozofa — sv. Cyrila s názvom „Proglas” (2004, matka stvorila podobizne vierozvestov, dcéra hlaholské písmo). (viac…)

Read Full Post »

Pôvodne išlo o širší záber i zámer organizátorov. Jaroslav Rezník sa totižto dožil pri plnej sile 75. narodenín a Ružomberčania si chceli uctiť aj ďalšie dve osobnosti. Súputnika J. Rezníka Jozefa Mokoša (ktorý sa dožíva tiež jubilea a o obidvoch spisovateľoch vyšli samostatné monografie) a Ľuba Javorku, ktorý sa dožil okrúhlej sedemdesiatky. Publicista, autor viacerých publikácií, lekár, kultúrny organizátor, hudobník a vysokoškolský pedagóg Doc. MUDr. Ľubo Javorka, PhD. a spisovateľ, dramatik, kultúrny organizátor, herec, režisér a vysokoškolský učiteľ Doc. Jozef Mokoš sa však pre vážne zdravotné dôvody nemohli spomínanej milej akcie zúčastniť. (viac…)

Read Full Post »

Ružomberská Trojruža 2017

Piaty ročník celorepublikovej súťaže Ružomberská Trojruža 2017 bol mimoriadny pre viaceré svoje aktivity. Organizátori (Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — Regionálna odbočka Žilina, Hotel Kultúra, Mesto Ružomberok a Katolícka univerzita Ružomberok — Knižnica KU) ju nielen etablovali na celom Slovensku, ale začínajú sa ozývať hlasy záujmu od slovensky píšucich autorov z Maďarska, Vojvodiny (Srbsko) a pod. Dobrý chýr podujatia dovial priaznivú odozvu organizačnému výboru práce teda nielen z Ružomberka, Starej Ľubovne, Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice, Likavky, Liptovských Revúc, Dolného Kubína, Komjatnej, Ľubochne, Nitry, Zemianskych Kostolian či Popradu, ale aj z Budapešti i Báčskeho Petrovca. (viac…)

Read Full Post »

Rendezvous 17

Riaditeľka knižnice Ing. Tatiana Babincová predstavuje Janku Srnkovú a jej mamu Evu pri otvorení ich spoločnej výstavy výtvarných diel v rámci Rendezvous 17

K ďalším ružomberským osobnostiam, ktoré sa prezentujú aj literárnym i výtvarným umením (doteraz sme takto vnímali nedávno zosnulú Radku Beréšíkovú, zo žijúcich Jána Mráza, Jána Kudličku, Rastslava Biarinca, Miroslava Bartoša, Pavla Ruska alebo Dušana Jarinu) pribudla v sedemnástom pokračovaní Rendezvous pod schodami aj Mgr. Janka Srnková. Poetku, výtvarníčku, podnikateľku, kultúrnu organizátorku a scénografku Mgr. Janku Srnkovú, donedávna majiteľku literárnej čajovne Tea H. Florina v Dolnom Kubíne, predstavila, najprv s jej mamou výtvarníčkou a podnikateľkou Ing. Evou Srnkovou, riaditeľka mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová, ako výtvarníčku. Zároveň aj otvorila spoločnú výstavu ich diel, ktorá bude v knižnici nainštalovaná do polovice júla 2017. Následne sa, ako ďalší hosť, k spoločnosti pridal publicista, autor literatúry faktu, kultúrny organizátor, bývalý viceprimátor Dolného Kubína Ing. Vladimír Mišala, ktorého predstavil moderátor akcie Ing. Radislav Kendera, PhD. (viac…)

Read Full Post »

Z roztratených ružomberských rodákov — literátov, opäť jeden zavítal na svoju postať. Tentoraz sa 25. mája 2017 predstavil v Mestskej knižnici v Ružomberku, prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor a člen Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Dušan Jarina. Spoluhosťom mu bol netradične, dnes jeho domovský, Literárny klub Litera II. Banská Bystrica — stelesnený jeho dlhoročnou predsedníčkou, členkou Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov (SSS), tajomníčkou (šéfkou) Krajskej odbočky SSS v Banskej Bystrici, publicistkou, múzejníčkou — dlhoročnou riaditeľkou Literárneho a hudobného múzea B. Bystrica — bývalou zástupkyňou primátora v B. Bystrici a vysokoškolskou učiteľkou PaedDr. Janou Borgulovou. (viac…)

Read Full Post »

Foto z Rozhovorov…: Za stolom zľava M. Saniga a R. Kendera

Hosťom druhého pokračovania Rozhovorov s… bol ružomberský rodák, ekológ, dnes najvýznamnejší slovenský propagátor prírody a jej ochrany doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Už dlhé roky pracuje na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV na Starých Horách, ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Predtým jeho kroky viedli chodníkmi Národného parku Malá Fatra, kde pôsobil ako zoológ. Samozrejme, svoje skúsenosti odovzdáva mladým nielen na svojich zaujímavých prednáškach, ale aj ako vysokoškolský pedagóg. Jeho typickou, v dnešných časoch veľmi potrebnou devízou jeho predstavovania prírody, je jej spájanie so Stvoriteľom a s Božím stvoriteľským dielom. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »