Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘aktivity’ Category

Rendezvous 40 foto

Účastníci stretnutia (z pravej strany) – Zdenko Ďuriška, Peter Vítek, Radislav Kendera a z publika vidieť rímskokatolíckeho kňaza a básnika Stanislava Brtoša a historika a publicistu Stanislava Chytku.

Ostatné pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 29.1.2020 otvorilo svoju piatu dekádu pokračovaní. Na podujatiach sa doteraz predstavila viac ako stovka literárnych osobností ružomberskej proveniencie a návštevníci podujatí sa dozvedeli veci, o ktorých sa nepíše. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, skladajú mozaiku života v Ružomberku i roztratených Ružomberčanov, pre zachovanie udalostí i znalostí nasledujúcim generáciám.

(viac…)

Read Full Post »

rozhlady-2001Na prelome roku 2019 a roku dvoch dvadsiatok -2020 – dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení (s vročením 31.12.2019 na Silvestra), opäť vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska, ale aj prezentáciu nastupujúcej generácie autorov – laureátov literárnej súťaže Ružomberská Trojruža 2019. Podľa sľubu v predchádzajúcom čísle, poctu ilustrovať číslo dostala poetka, výtvarníčka, divadelníčka a kultúrna organizátorka Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku.

(viac…)

Read Full Post »

(literárna prezentácia venovaná historickej osobnosti humanistu Ladislava Kubínyiho)

V stredu 27.11.2019 (deň po pripomenutí si udelenia mestských výsad v r. 1318 mestu Ružomberok), Mestská knižnica v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovateľov a Spolok slovenských spisovateľov – Krajská odbočka v Žiline, pokračovali v ďalšom významnom spoločnom formáte, v ktorom sa pripomínajú významné osobnosti nášho mesta a ružomberského regiónu – Rozpamätávanie. V treťom pokračovaní sme si cez vzácneho hosťa – PhDr. Annu Jónásovú, spisovateľku – poetku i prozaičku, autorku odborných bibliografií, redaktorku, publicistkou, knihovníčku a kultúrnu pracovníčku a organizátorku – pripomenuli významného rodáka z Madočian pri Ružomberku (súčasť Liptovskej Teplej) – humanistu a básnika Ladislava Kubínyiho. Rod Kubínyiovcov bol s Ružomberkom spojený už s jeho vznikom a samotný Ladislav tu pravdepodobne študovala pričinil sa aj o príchod členov Spoločnosti Ježišovej na jeho pôdu. Ladislav Kubínyi (? – presný dátum narodenia nie je známy – hypoteticky 1533/1535, resp. po roku 1543 – 1598) – v roku 2018 uplynulo 420 rokov od smrti tohto významného humanistu. Narodil sa v Madočanoch na Liptove, pôsobil ako úradník v kráľovskej kancelárii. Od roku 1568 študoval na univerzite v Padove, v roku 1585 sa oženil s Magdalénou Esterházyovou (1567 – 1617), prvorodenou dcérou podžupana bratislavskej župy Františka Esterházyho a Žofie Illésházyovej. V jeho dome na Liptove vychovával svojho maloletého švagra Mikuláša Esterházyho, ktorý sa neskôr stal palatínom. Pôsobil ako úradník v kráľovskej kancelárii, ako tajomník u hornouhorského vojenského kapitána Johanna Ruebera v Košiciach a napokon ako radca kráľovskej komory v Bratislave. Bol autorom príležitostnej latinskej poézie a spoluautorom dvoch urbárov. Zomrel v Galante v roku 1598. Pochovaný bol najskôr na cintoríne pri románskom kostolíku na Papdombe. Po jeho zbúraní bola náhrobná doska (tumba) z jeho krypty prenesená do novopostaveného kostola sv. Štefana v Galante (c. 1798 – 1800).

(viac…)

Read Full Post »

LM - foto

Časť zástupcov LKRS pred Rázusovie domom v Liptovskom Mikuláši – Vrbici: Stanislav Brtoš, Radislav Kendera a Milan Igor Chovan.

V rodnom dome súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši – Vrbici, ktorý je súčasťou expozícií Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, založili mikulášski spisovatelia literárny klub. Už aj svojím názvom – Rázusovie klub spisovateľov – sa vydali jeho členovia na pokračovanie v literárnej tradícii súrodencov Rázusovcov. Zakladateľmi klubu sú spisovatelia Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík. V týchto „klubových priestoroch“ usporadúvajú mnohé hodnotné akcie, vrátane besied so zaujímavými osobnosťami z celého regiónu i Slovenska.

(viac…)

Read Full Post »

T2K_4154

Spomienkové stretnutie – beseda s hosťami Jánom Čarnogurským a Františkom Mikloškom v Sieni rektorov KU. Moderujú Katarína Matušková a Radislav Kendera.

Rendezvous pod schodami č. 40 sa nieslo opäť v úplne inom duchu, priestore i atmosfére, ako väčšina doterajších stretnutí. Pripomínalo nedávne Rendezvous s veľvyslancom Ruskej federácie. Dňa 12.11.2019 sa v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku, resp. v Sieni rektorov KU, na jej rektoráte, odvíjalo ďalšie pokračovanie obľúbeného formátu. Bolo však začlenené do kultúrneho bloku v rámci celodennej spomienky usporiadanej Katolíckou univerzitou a mestom Ružomberok na Nežnú či Zamatovú revolúciu, alebo jednoducho na November 1989. Rok 2019 rezonuje v celej našej spoločnosti i v susednej Českej republike, pripomínaním si začiatku demokratizačného procesu v bývalom Česko – Slovensku a ukončením desaťročí budovania socialistického režimu. Pred 30 rokmi sa na námestiach po celom Česko – Slovensku proti totalite spojili ľudia bez rozdielu veku, farby pleti, či náboženského vyznania. Zavládla eufória zmeny. Pokojnou cestou verejnosť dokázala poraziť zlo v podobe nepopulárneho režimu a vďaka tomu nastala cesta budovania demokracie a slobody. V rámci spomienky na tieto udalosti KU zorganizovala viaceré aktivity, do rámca ktorých zapadlo aj spomínané stretnutie.

(viac…)

Read Full Post »

R 39

Autori športovej literatúry – od prava – Pavol Svrček, Jozef Hýroš, Bohumil Motejlek, Fratišek Dian, Julián Helko a Marián Bystričan a moderátor Radislav Kendera.

Po úspešnom, dva a pol hodinovom maratóne besedovania s basketbalovými legendami Ivetou Bielikovou a Jozefom Smolekom v Rendezvous č. 37 a obdobne dlhoročnými medzinárodnými rozhodcami a ružomberskými stolnotenisovými legendami Mariánom Bystričanom a Bernardom Hatalom v Rendezvous 38, sa kultúrna obec Liptova tešila na ukončenie tejto športovej trilógie v Rendezvous, stretnutím ružomberských autorov kníh so športovou tematikou. Pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 19.11.2019 bolo už 39 v poradí. Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pozvali do historickej budovy knižnice zaujímavých hostí. Tentoraz nimi boli významné ružomberské osobnosti od športového pera:

(viac…)

Read Full Post »

Rendezvous 38 foto

Účastníci Rendezvous č. 38 – z pravej strany sedia Bernard Hatala, Marián Bystričan a Radislav Kendera.

Po úspešnom, dva a pol hodinovom maratóne besedovania s Ivetou Bielikovou a Jozefom Smolekom v Rendezvous č. 37, sa na stretnutie s dlhoročnými medzinárodnými rozhodcami a ružomberskými stolnotenisovými legendami, kultúrna obec Liptova tešila. Obaja totižto zanechali v medzinárodnej, slovenskej, liptovskej i ružomberskej kultúre i športe nezmazateľné stopy svojej práce. Pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 16.10.2019 napísalo za ich prítomnosti už svoju 38. kapitolu. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, v tomto prípade Marián Bystričan a Bernard Hatala, skladajú mozaiku života v Ružomberku, Liptove, na Slovensku i v histórii aktivít v ktorých pôsobia, pre zachovanie udalostí nasledujúcim generáciám. Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pripravili zaujímavé predstavenie osobností a besedu spojenú s cestovateľskou prezentáciou v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku.

(viac…)

Read Full Post »

Older Posts »