Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘aktivity’ Category

Pohľad na vítanie knihy Tí z prvej línie – od pravej strany – Tatiana Babincová, Mikuláš Kseňák – prekrýva Oldřicha Vaněka, Stanislav Chytka, Radislav Kendera, Ladislav Cserei a Marián Mydlo

Stretnutie s historikmi PhDr. Stanislavom Chytkom a Doc. Oldřicom Vaněkom, CSc. sa očakávalo so záujmom pre nastolenú tému i privítanie ich novej spoločnej knihy a kultúrna obec Liptova sa na udalosť tešila. Obaja totižto zanechali v slovenskej, liptovskej i ružomberskej historiografii nezmazateľné stopy svojej práce. Pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 15.8.2019 napísalo za ich prítomnosti už svoju 36. kapitolu. Bolo aj spomienkou a pripomenutím si 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). (viac…)

Read Full Post »

Tohtoročné (2019) prvé dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostal, však už in memoriam so súhlasom manželky, akademický maliar, monumentalista a pedagóg Karol Feňveš. Manželkou akademického maliara Karola Feňveša je poetka, výtvarníčka, divadelníčka a kultúrna organizátorka Judita Feňvešová. V čísle mali byť manželia predstavení spoločne, ale z úcty a piety k maestrovi K. Feňvešovi (o. i. zázrakom prežil holokaust) sa nakoniec manželka so šéfredaktorom dohodli o jeho samostatnej prezentácii. O tvorbu Judity Feňvešoej čitatelia však nebudú ukrátení. Nasledujúce číslo Rozhľadov po kultúre a umení bude ilustrovať práve ona. (viac…)

Read Full Post »

Rendezvous 35 — ojedinelom projekte v rámci Slovenska sa predstavili. Dr. Alexej Leonidovič Fedotov — J.E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, kariérny diplomat, bývalý námestník ministra zahraničných vecí Ruska (stojí), ďalej Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD. — spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku (prvý vpravo), prezidentka Asociácie rusistov Slovenska prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. (tretia zľava). Vedľa nej sedí prekladateľka Mgr. Miroslava Považanová. Vľavo je organizátor a moderátor stretnutia Ing. Radislav Kendera, PhD.

Rendezvous pod schodami č. 35 sa nieslo v úplne inom duchu, priestore i atmosfére, ako väčšina doterajších stretnutí. Dňa 25. 6. 2019 sa v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku, na Schumanovom námestí (na modrom podlaží budovy) odvíjalo ďalšie pokračovanie obľúbeného formátu. Bolo však začlenené do kultúrneho bloku v rámci Dňa veľvyslanca Ruskej federácie v Ružomberku. (viac…)

Read Full Post »

Hlavná cena – Cena Radky Berešíkovej

Stalo sa tradíciou, ktorá naplnila v tomto roku 2019 biblické číslo plnosti — 7, každoročne pred koncom školského roka vyhlasovanie výsledkov literárno-výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža. Za prítomnosti literárnych a výtvarných elévov zo Slovenska i zahraničia sa odohráva vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách predmetného zápolenia s kultúrnym programom a čítaním diel víťazov prózy a poézie. Ilustrácie možno vidieť nainštalované v priestoroch prebiehajúceho slávnostného aktu a pri premietaní na plátne. (viac…)

Read Full Post »

Hostia tridsiatehoštvrtého pokračovania cyklu stretávania sa významných osobností ružomberskej a zároveň slovenskej kultúry Rendezvous pod schodami v Mestskej knižnici v Ružomberku: Vpravo Iveta Zuskinová, Ladislav Cserei (v strede) a Radislav Kendera

Na stretnutie s dlhoročnými riaditeľmi Liptovského múzea v Ružomberku, sa kultúrna obec Liptova tešila. Obaja totižto zanechali v slovenskej, liptovskej i ružomberskej kultúre nezmazateľné stopy svojej práce. Pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 30.5.2019 napísalo za ich prítomnosti už svoju 34. kapitolu. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, v tomto prípade PaedDr. Ladislav Cserei a PhDr. Iveta Zuskinová, skladajú mozaiku života v Ružomberku i Liptove, pre zachovanie udalostí nasledujúcim generáciám. (viac…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Ostatné pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 30.4.2019 napísalo svoju 33. kapitolu. Na podujatiach sa doteraz predstavilo bezmála trištvrte stovky literárnych osobností ružomberskej proveniencie a návštevníci podujatí so dozvedeli veci, o ktorých sa nikde nepíše. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, skladajú mozaiku života v Ružomberku, pre zachovanie udalostí nasledujúcim generáciám, ale ukazujú aj na nezmazateľnú stopu, ktorú spisovatelia a iní umelci z mesta pod Čebraťom zanechali, či vyorávajú v kontexte minimálne slovenskej literatúry a kultúry. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »