Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Báseň mesiaca’ Category

Báseň na december

Read Full Post »

Báseň na november

Read Full Post »

Báseň na október

Read Full Post »

Báseň na august

Read Full Post »

Báseň na júl

Báseň na júl


Igor Válek

Je 21. jún
(Jesseniovi a Rimskemu-Korsakovovi)

Je 21. jún a v rádiu hovoria,
že je začiatok astronomického leta —
ďalší letný slnovrat, deň slno — a ešte ináč trochu vratký…
V roku 1621 na Staromestskom námestí v Prahe popravili lekára,
priekopníka anatómie a vzdelanca Jána Jessenia:
sám učil pitvať, tak ho štvrtili…
V neveľkej turčianskej dedinke Jaseno,
odkiaľ pochádzal,
stojí jeho socha na maličkom námestí
nedotknutá, trochu pod machom,
a pred neďalekými potravinami
dvaja chlapi trochu pijú trochu teplé pivo:
jeden šomre, že je horúco,
druhý preklína nočný dážď…

Je 21. jún a v rádiu hovoria,
že je Svetový deň hudby —
ďalší tónov sviat,
deň zvuko — a ešte ináč trochu vratký…
V roku 1908 zomrel v Ljubensku skladateľ Nikolaj Rimskij—Korsakov,
spoluzakladateľ ruskej romantickej národnej hudby,
v tvorbe ovplyvnený ľudovou tvorbou…
Trilky huslí v jeho symfonickej suite Šeherazáda
sú taktne splneným sľubom
na prechádzku v tme rozprávkového lesa
v sprievode neprepočuteľných prstov harfy
tancujúcej ladne v arabeskách flauty,
spúšťajúcej sa z neba na krídlach pávov,
aby s nimi (tichými) zaburácalo crescendo
— od neho v nás a z nás…

Read Full Post »

Báseň na jún

Read Full Post »

Báseň na máj

Read Full Post »

Older Posts »