Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Bez kategórie’ Category

Read Full Post »

Spomienka na Imricha Vaška

Spomienka k nedožitým osemdesiatinám
Doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU

(8.11.1936, Ondrašovce – 9.2.2010, Spišská Kapitula, v literatúre viac ráz chybne uvádzaný Ružomberok)

vasko80

Básnik, literárny historik a kritik , esejista, publicista a pedagóg, prvý dekan Filozofickej fakulty KU (2001 – 2007)

V sychravý podvečer jesenného dňa 8.11.2016 si našlo do Ružomberka cestu nemalo priaznivcov, priateľov, či bývalých študentov básnika, literárneho historika a kritika, esejistu, publicistu a pedagóga, najbližšieho priateľa Milana Rúfusa, prvého dekana Filozofickej fakulty KU a spoluzakladateľa KU v Ružomberku doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU. Presne v deň jeho nedožitej osemdesiatky si rodina, v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity a Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, pripomenuli jeho osobnosť v hudobno-literárnom pásme. (viac…)

Read Full Post »

Vážení čitatelia, spisovatelia, umelci, vedci, vzdelanci – vážená kultúrna verejnosť! 

ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV! – Podporte výzvu Spolku slovenských spisovateľov! V priestoroch Klubu slovenských spisovateľov – bez konzultácie so SSS ako 50 % spoluvlastníkom budovy na Laurinskej 2 – chce nájomca budovy Artur DS, s. r. o., otvoriť nočný striptízový klub! Pripojte sa k signatárom Výzvy SSS! Svoju podporu výzve môžete vyjadriť na stránke SSS! O vývoji situácie Vás budeme informovať i na facebookovej stránke SSS www.facebook.com/spolspis, a napokon aj v Literárnom týždenníku! Odozvy signatárov sú uverejnené na stránke SSS:

Prečítajte si agentúrnu správu o výzve  Spolku slovenských spisovateľov Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!, odozvy signatárov a Ďalšie mediálne odozvy na výzvu na stránke SSS.

Read Full Post »

Older Posts »