Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Bez kategórie’ Category

Read Full Post »

Spomienka na Imricha Vaška

Spomienka k nedožitým osemdesiatinám
Doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU

(8.11.1936, Ondrašovce – 9.2.2010, Spišská Kapitula, v literatúre viac ráz chybne uvádzaný Ružomberok)

vasko80

Básnik, literárny historik a kritik , esejista, publicista a pedagóg, prvý dekan Filozofickej fakulty KU (2001 – 2007)

V sychravý podvečer jesenného dňa 8.11.2016 si našlo do Ružomberka cestu nemalo priaznivcov, priateľov, či bývalých študentov básnika, literárneho historika a kritika, esejistu, publicistu a pedagóga, najbližšieho priateľa Milana Rúfusa, prvého dekana Filozofickej fakulty KU a spoluzakladateľa KU v Ružomberku doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU. Presne v deň jeho nedožitej osemdesiatky si rodina, v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity a Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, pripomenuli jeho osobnosť v hudobno-literárnom pásme. (viac…)

Read Full Post »

Vážení čitatelia, spisovatelia, umelci, vedci, vzdelanci – vážená kultúrna verejnosť! 

ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV! – Podporte výzvu Spolku slovenských spisovateľov! V priestoroch Klubu slovenských spisovateľov – bez konzultácie so SSS ako 50 % spoluvlastníkom budovy na Laurinskej 2 – chce nájomca budovy Artur DS, s. r. o., otvoriť nočný striptízový klub! Pripojte sa k signatárom Výzvy SSS! Svoju podporu výzve môžete vyjadriť na stránke SSS! O vývoji situácie Vás budeme informovať i na facebookovej stránke SSS www.facebook.com/spolspis, a napokon aj v Literárnom týždenníku! Odozvy signatárov sú uverejnené na stránke SSS:

Prečítajte si agentúrnu správu o výzve  Spolku slovenských spisovateľov Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!, odozvy signatárov a Ďalšie mediálne odozvy na výzvu na stránke SSS.

Read Full Post »

Žrebovacia listina

Dňa 15.12.2010 bolo vykonané v budove Knižného centra, Predmestská 51, 010 01 Žilina žrebovanie knižnej žrebovacej akcie podľa propozície za účasti:

Michal Horecký, riaditeľ Knižného centra Žilina

Martin Farkaš Ing., riaditeľ vydavateľstva Osveta Martin

Monika Vakulová, distribúcia KC Žilina

Vyžrebované boli nasledujúce výhry:

1.  cena osobný automobil, alebo finančná hotovosť v hodnote 7 000 €

Vyhráva žreb číslo 001113

2.  cena zájazd pre dve osoby na KV Frankfurt

Vyhráva žreb číslo 001165

3.  cena zájazd pre dve osoby na KV Bologna

Vyhráva žreb číslo 000711

4.  cena kolekcia kníh v hodnote 1 000 €

Vyhráva žreb číslo 001177

5.  cena kolekcia kníh v hodnote 500 €

Vyhráva žreb číslo 000399

Výhercovia sa prihlásia doporučeným listom na hore uvedenú adresu Knižného centra najneskôr do 15.1.2011.

Výhercom srdečne blahoželáme.

Za správnosť: Michal Horecký, riaditeľ KC Žilina

 

Read Full Post »