Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘členovia’ Category

Miroslav Saniga

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc.

1) Osobné údaje:
a) narodený 20. januára 1964 v Ružomberku, Slovenská republika
b) trvalé bydlisko: Vyšná č. 754, 034 74 Liptovské Revúce
c) rodinný stav: slobodný (viac…)

Read Full Post »

Ján Mráz

Životopis

Narodil som sa ako druhé z piatich detí na Plavisku v Ružomberku, kde som vychodil ľudovú školu a aj gymnázium..

V rokoch 1953-1955 som absolvoval Vyššiu školu pedagogickú v Bratislave, odbor výtvarná výchova-slovenčina.

V rokoch 1955-1960 som navštevoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.

(viac…)

Read Full Post »

Štefan Packa

packa

Narodený 25. 7. 1946, Šuľany, okres Dunajská Streda.

Detstvo prežil v obci PATA (okres Galanta), kde v roku 1960 ukončil Osemročnú strednú školu. V rokoch 1960 — 62 sa učil za čašníka v Gandhoteli v Starom Smokovci. Strednú školu spoločného stravovania v Kežmarku ukončil maturitou v roku 1966. Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1966 68. Pre jeho postoje k okupácii Československa nemohol nastúpiť po absolvovaní vojenskej služby na miesto vedúceho hotela vo Vysokých Tatrách. Vrátil sa preto do rodného kraja a pôsobil v Reštauráciách Galanta,, neskôr ako vedúci stravovania na Atómke v Jaslovských Bohuniciach, potom ako šéf stravovania v hoteli Poľnohospodár v Dudinciach, aby sa po desiatkach rokov vrátil do milovaných Tatier — do hotela Grand v Jasnej, kde skončil ako riaditeľ. (viac…)

Read Full Post »

Jozef Daník

danik

Jozef Daník, doktor filozofie sa narodil v roku 1947 v Malackách, kde prežil prvé roky života napájaný slnkom a vetrom Záhoria.

Stredoškolské štúdium absolvoval a ukončil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline ako aj na Strednej knihovníckej a grafickej škole — pobočke v B.Bystrici.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prvé literárne práce uverejnil v školských časopisoch, Pionierskych novinách, Obrane ľudu, ČS vojakovi, regionálnych novinách, Kultúrnych prehľadoch a časopisoch, ako aj na literárnej stránke serveru Blue World. Venoval sa v nich hlavne poézii, krátkym literárnym súborom pre divadlá poézie, ale aj výtvarnému — grafickému stvárneniu textov.

Bol finalistom a víťazom celoštátnych prehliadok armádnej súťaže umeleckých talentov v tvorbe poézie, výtvarných technikách — grafika, ale aj súťaži divadiel poézie v rokoch 1966 až 1974. V posledných rokoch sa stal finalistom a víťazom súťaže Kniha Liptova so zbierkami poézie Hľadanie času (2012), Siedmy deň po stvorení (2013),Korene — korienky v rodokmeni a Súhvezdia v čase leta (2014), Vyznanie (2015).Vydal 14 zbierok poézie a krátkych lyrizovaných próz. Profesionálne sa venoval výchove a vzdelávaniu mládeže a dospelých. Viac ako päťdesiat rokov žije a pracuje na Liptove, ktorý sa mu stal domovom.

Read Full Post »

Jaroslava Kuchtová

kuchtova

Jaroslava Kuchtová

Narodená v r. 1955 v Trenčíne

Profil:

Po skončení vysokoškolských štúdií v Bratislave sa presťahovala do Žiliny, kde žije dodnes. Takmer celý pracovný život pôsobila ako pedagóg. Sprvoti na vysokej škole, neskôr na strednej škole, kde pracuje dodnes ako učiteľka angličtiny. Práve práca s mládežou ju priviedla k napísaniu jej prvého literárneho diela a aj v súčasnosti je bohatým zdrojom inšpirácie pre jej tvorbu.

Doterajšia tvorba:

Túto noc nezaspím (2008, Motýľ) – román zo študentského prostredia
Kašlem na život bez lásky (2010, Slovenský spisovateľ) – spoločenský román z prostredia drog
Prázdniny s Huncútom (2013, Georg) – kniha pre deti
Špalda, pšeno, pohánka… (2015, Georg) – návrat k zdravým potravinám

V súčasnosti sa venuje tvorbe pre deti a mládež, no láka ju i poézia, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou jej vnútorného sveta.

Ukážky z tvorby: http://www.jaroslavakuchtova.sk/

Informácie na blogu Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov

Read Full Post »

Bohumil Motejlek

motejlek

Narodený 17. 8. 1945 v Trenčíne

Profil:

Prozaik a publicista Bohumil Motejlek sa prezentuje v rôznych periodikách svojimi poviedkami a inými prozaickými útvarmi. S rodinou žil najprv v Trenčíne, neskôr vo Svite, Žiline, Dubnici, Bánovciach nad Bebravou a v jeho deviatich rokoch sa natrvalo udomácnili v Ružomberku (otec bol postihovaný, lebo jeho rodičia vlastnili v Plzni zámočníctvo s 50 zamestnancami). Detstvo B. Motejlka je spojené poväčšinou s dolným Liptovom. V Ružomberku vychodil základnú osemročnú školu a potom tu študoval na Strednej priemyselnej škole textilnej. V mladosti hrával divadlo. Začal pracovať v ružomberských Bavlnárskych závodoch ( robotník, majster) a nastúpil na Základnú vojenskú službu ( Frenštát pod Radhoštem, Senica). V roku 1952 sa stal členom prvoligového Vzpieračského oddielu Slávia Ružomberok resp. TJ BZ Ružomberok, kde začal aj so svojou športovou činnosťou, a  v ktorom pôsobí dodnes. V kategórii dorastenci do 52 Kg bol držiteľom slovenského rekordu v súpažnom tlaku a získal bronzovú medailu vo vzpieraní v trojboji na medzinárodných pretekoch Veľká cena Prahy.  Prestávku v tomto členstve spôsobilo obliekanie prvoligového dresu Senice v r. 1963 – 66. V kategórii mužov bol s družstvom Ružomberka víťaz 1. SNL vo vzpieraní. S aktívnym vzpieraním skončil v r. 1981, no až do nedávna bol agilným organizátorom podujatí (napr.: celoslovenské vzpieračské preteky O pohár ZČSSP – predseda organizačného výboru od r. 1973 – do r. 1982) , medzinárodným rozhodcom a dodnes je osobným masérom najlepších borcov vo vzpieraní na Slovensku, združených v ružomberskom oddiely. V rokoch 1974 – 9 bol predsedom Komisie pre výchovu Slovenského zväzu vzpierania (SZV) v Bratislave, zároveň členom predsedníctva SZV a členom federálnej Komisie pre výchovu Československého zväzu vzpierania v Prahe. (viac…)

Read Full Post »

Doc. PhDr. Anton Lauček, PhD.

laucek

Kontakt: alaucek@gmail.com

V rokoch 1965-1968 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, 1970-1974 na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor slovenčina — nemčina, v rokoch 1979-1985 diaľkovo popri zamestnaní na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor slovenčina — história. Pôsobil ako vychovávateľ v domove mládeže a zároveň učil na stredných školách v Ružomberku, Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši, neskôr sa stal riaditeľom Domova mládeže Ružomberok. Dva roky bol v slobodnom spisovateľskom povolaní. Od roku 1995 bol pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita), od roku 2012 pôsobí ako docent na Žilinskej univerzite. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »