Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘členovia’ Category

Miroslav Saniga

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc.

1) Osobné údaje:
a) narodený 20. januára 1964 v Ružomberku, Slovenská republika
b) trvalé bydlisko: Vyšná č. 754, 034 74 Liptovské Revúce
c) rodinný stav: slobodný (viac…)

Read Full Post »

Ján Mráz

Životopis

Narodil som sa ako druhé z piatich detí na Plavisku v Ružomberku, kde som vychodil ľudovú školu a aj gymnázium..

V rokoch 1953-1955 som absolvoval Vyššiu školu pedagogickú v Bratislave, odbor výtvarná výchova-slovenčina.

V rokoch 1955-1960 som navštevoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.

(viac…)

Read Full Post »

Štefan Packa

packa

Narodený 25. 7. 1946, Šuľany, okres Dunajská Streda.

Detstvo prežil v obci PATA (okres Galanta), kde v roku 1960 ukončil Osemročnú strednú školu. V rokoch 1960 — 62 sa učil za čašníka v Gandhoteli v Starom Smokovci. Strednú školu spoločného stravovania v Kežmarku ukončil maturitou v roku 1966. Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1966 68. Pre jeho postoje k okupácii Československa nemohol nastúpiť po absolvovaní vojenskej služby na miesto vedúceho hotela vo Vysokých Tatrách. Vrátil sa preto do rodného kraja a pôsobil v Reštauráciách Galanta,, neskôr ako vedúci stravovania na Atómke v Jaslovských Bohuniciach, potom ako šéf stravovania v hoteli Poľnohospodár v Dudinciach, aby sa po desiatkach rokov vrátil do milovaných Tatier — do hotela Grand v Jasnej, kde skončil ako riaditeľ. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »