Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘členovia’ Category

Štefan Packa

packa

Narodený 25. 7. 1946, Šuľany, okres Dunajská Streda.

Detstvo prežil v obci PATA (okres Galanta), kde v roku 1960 ukončil Osemročnú strednú školu. V rokoch 1960 — 62 sa učil za čašníka v Gandhoteli v Starom Smokovci. Strednú školu spoločného stravovania v Kežmarku ukončil maturitou v roku 1966. Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1966 68. Pre jeho postoje k okupácii Československa nemohol nastúpiť po absolvovaní vojenskej služby na miesto vedúceho hotela vo Vysokých Tatrách. Vrátil sa preto do rodného kraja a pôsobil v Reštauráciách Galanta,, neskôr ako vedúci stravovania na Atómke v Jaslovských Bohuniciach, potom ako šéf stravovania v hoteli Poľnohospodár v Dudinciach, aby sa po desiatkach rokov vrátil do milovaných Tatier — do hotela Grand v Jasnej, kde skončil ako riaditeľ. (viac…)

Reklamy

Read Full Post »

Jozef Daník

danik

Jozef Daník, doktor filozofie sa narodil v roku 1947 v Malackách, kde prežil prvé roky života napájaný slnkom a vetrom Záhoria.

Stredoškolské štúdium absolvoval a ukončil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline ako aj na Strednej knihovníckej a grafickej škole — pobočke v B.Bystrici.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prvé literárne práce uverejnil v školských časopisoch, Pionierskych novinách, Obrane ľudu, ČS vojakovi, regionálnych novinách, Kultúrnych prehľadoch a časopisoch, ako aj na literárnej stránke serveru Blue World. Venoval sa v nich hlavne poézii, krátkym literárnym súborom pre divadlá poézie, ale aj výtvarnému — grafickému stvárneniu textov.

Bol finalistom a víťazom celoštátnych prehliadok armádnej súťaže umeleckých talentov v tvorbe poézie, výtvarných technikách — grafika, ale aj súťaži divadiel poézie v rokoch 1966 až 1974. V posledných rokoch sa stal finalistom a víťazom súťaže Kniha Liptova so zbierkami poézie Hľadanie času (2012), Siedmy deň po stvorení (2013),Korene — korienky v rodokmeni a Súhvezdia v čase leta (2014), Vyznanie (2015).Vydal 14 zbierok poézie a krátkych lyrizovaných próz. Profesionálne sa venoval výchove a vzdelávaniu mládeže a dospelých. Viac ako päťdesiat rokov žije a pracuje na Liptove, ktorý sa mu stal domovom.

Read Full Post »

Jaroslava Kuchtová

kuchtova

Jaroslava Kuchtová

Narodená v r. 1955 v Trenčíne

Profil:

Po skončení vysokoškolských štúdií v Bratislave sa presťahovala do Žiliny, kde žije dodnes. Takmer celý pracovný život pôsobila ako pedagóg. Sprvoti na vysokej škole, neskôr na strednej škole, kde pracuje dodnes ako učiteľka angličtiny. Práve práca s mládežou ju priviedla k napísaniu jej prvého literárneho diela a aj v súčasnosti je bohatým zdrojom inšpirácie pre jej tvorbu.

Doterajšia tvorba:

Túto noc nezaspím (2008, Motýľ) – román zo študentského prostredia
Kašlem na život bez lásky (2010, Slovenský spisovateľ) – spoločenský román z prostredia drog
Prázdniny s Huncútom (2013, Georg) – kniha pre deti
Špalda, pšeno, pohánka… (2015, Georg) – návrat k zdravým potravinám

V súčasnosti sa venuje tvorbe pre deti a mládež, no láka ju i poézia, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou jej vnútorného sveta.

Ukážky z tvorby: http://www.jaroslavakuchtova.sk/

Informácie na blogu Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov

Read Full Post »

Bohumil Motejlek

motejlek

Narodený 17. 8. 1945 v Trenčíne

Profil:

Prozaik a publicista Bohumil Motejlek sa prezentuje v rôznych periodikách svojimi poviedkami a inými prozaickými útvarmi. S rodinou žil najprv v Trenčíne, neskôr vo Svite, Žiline, Dubnici, Bánovciach nad Bebravou a v jeho deviatich rokoch sa natrvalo udomácnili v Ružomberku (otec bol postihovaný, lebo jeho rodičia vlastnili v Plzni zámočníctvo s 50 zamestnancami). Detstvo B. Motejlka je spojené poväčšinou s dolným Liptovom. V Ružomberku vychodil základnú osemročnú školu a potom tu študoval na Strednej priemyselnej škole textilnej. V mladosti hrával divadlo. Začal pracovať v ružomberských Bavlnárskych závodoch ( robotník, majster) a nastúpil na Základnú vojenskú službu ( Frenštát pod Radhoštem, Senica). V roku 1952 sa stal členom prvoligového Vzpieračského oddielu Slávia Ružomberok resp. TJ BZ Ružomberok, kde začal aj so svojou športovou činnosťou, a  v ktorom pôsobí dodnes. V kategórii dorastenci do 52 Kg bol držiteľom slovenského rekordu v súpažnom tlaku a získal bronzovú medailu vo vzpieraní v trojboji na medzinárodných pretekoch Veľká cena Prahy.  Prestávku v tomto členstve spôsobilo obliekanie prvoligového dresu Senice v r. 1963 – 66. V kategórii mužov bol s družstvom Ružomberka víťaz 1. SNL vo vzpieraní. S aktívnym vzpieraním skončil v r. 1981, no až do nedávna bol agilným organizátorom podujatí (napr.: celoslovenské vzpieračské preteky O pohár ZČSSP – predseda organizačného výboru od r. 1973 – do r. 1982) , medzinárodným rozhodcom a dodnes je osobným masérom najlepších borcov vo vzpieraní na Slovensku, združených v ružomberskom oddiely. V rokoch 1974 – 9 bol predsedom Komisie pre výchovu Slovenského zväzu vzpierania (SZV) v Bratislave, zároveň členom predsedníctva SZV a členom federálnej Komisie pre výchovu Československého zväzu vzpierania v Prahe. (viac…)

Read Full Post »

Doc. PhDr. Anton Lauček, PhD.

laucek

Kontakt: alaucek@gmail.com

V rokoch 1965-1968 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, 1970-1974 na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor slovenčina — nemčina, v rokoch 1979-1985 diaľkovo popri zamestnaní na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor slovenčina — história. Pôsobil ako vychovávateľ v domove mládeže a zároveň učil na stredných školách v Ružomberku, Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši, neskôr sa stal riaditeľom Domova mládeže Ružomberok. Dva roky bol v slobodnom spisovateľskom povolaní. Od roku 1995 bol pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita), od roku 2012 pôsobí ako docent na Žilinskej univerzite. (viac…)

Read Full Post »

Mgr. Stanislav Brtoš

brtos

Mgr. Stanislav Brtoš

Narodený 19. 11. 1969 v Černovej (okres Ružomberok)

Profil:

Stanislav Brtoš, katolícky kňaz, básnik, autor náboženskej lyriky sa narodil 19. novembra 1969 v Černovej pri Ružomberku, dnešnej časti mesta Ružomberok-Černová. Základnú školu navštevoval v Černovej (1975 – 1983). Pokračoval v štúdiu na strednej škole v Ružomberku (1983 – 1987), kde aj maturoval. Po roku zamestnania pokračoval v štúdiách na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyštudoval jednoodborové vedecké štúdium organickej chémie (1988 – 1993). Po absolvovaní vojenskej služby v Poprade a Prešove znova päť rokov pracoval na viacerých miestach. Absolvoval štúdium na Teologickej fakulte KU a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule (1998 – 2004). Kňazskú vysviacku prijal v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule (2004). (viac…)

Read Full Post »

Anton Péteri

peteri

Anton Péteri

Narodený 10. 12. 1938, Nové Zámky

Profil:

Autor básní a publicista Anton Péteri, prežil detstvo a absolvoval základnú školu v rodnom meste. Strednú priemyselnú školu chemickú vyštudoval v Banskej Šttiavnici (1954 – 58), neskôr popri zamestnaní Energetický inštitút (1964 – 67) a Vodohospodársky inštitút (1968 –71). Väčšinu života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Celý svoj profesionálny život venoval životnému prostrediu, hlavne vodnému hospodárstvu. Pracoval v Chemicelulóze Žilina, v SeVaKu závod Ružomberok a na podnikovom riaditeľstve SeVaK v Žiline. Svoju profesionálnu dráhu ukončil  v dôchodkovom veku v Mondi SCP Ružomberok. V spomenutých firmách zastával rôzne, väčšinou riadiace technicko-hospodárske funkcie. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »