Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘diela’ Category

Spisovateľ Milan Igor Chovan napísal ďalšiu knihu, vychádza ako tretí diel edície Národné rozprávky nazvaný Čarovný prsteň. Predchádzali ju: Prvý diel (z roku 2015) nazvaný Čarovné topánky a druhý diel (z roku 2017) nazvaný Čarovný hrnček.

Tento v poradí už tretí diel má podnadpis Ruské rozprávky. Autor o rozprávke pred časom povedal: „Rozprávka má blízko k duši, povie, aj čo iba tušíš, slovom dušu pohladí, ako okovaná truhla skrýva v sebe poklady, ako deva pekne spieva, ako kvietok na pažiti za srdce ťa krásou chytí, ako rodič pevnou rukou povedie ťa, milé dieťa, na ceste za poznaním, daruje ti múdrosť, obdarí ťa citom — otvor knihu a buď pri tom!” Knihu môžete kúpiť priamo u vydavateľa.

Keď túto knihu otvoríte, nájdete v nej dvadsaťštyri rozprávok. Pokojne by ich mohlo byť aj stodvadsaťštyri alebo dvestodvadsaťštyri a ani tak by sme neboli na konci, pretože studnica ruskej kultúry je bezodná tak ako ľudské srdce, ktoré dokáže milovať.

Read Full Post »

Mikuláš KSEŇÁK (nar. v r. 4.12.1933 v Kamienke (okres Stará Ľubovňa), bájkar, spisovateľ, dramatik, scenárista, pedagóg, dlhoročný predseda Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska a člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, je pravdepodobne jediným súčasným publikujúcim slovenským bájkarom. Je potešiteľné, že začiatkom roka 2019 vyšla v slovenčine reprezentačná kniha jeho bájok, pod jednoduchým názvom Bájky. (viac…)

Read Full Post »

Básnici 2018

Pod týmto názvom vyšla v závere roka 2018 Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ktorá sa v r.2019 začala distribuovať. Vydal ju Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave. Zodpovedným redaktorom a spoluzostavovateľom sa stal sám predseda SSS Miroslav Bielik (spoluzostavovateľka Katarína Koláriková). Editorskú i textologickú zodpovednosť a literárnu spoluprácu na seba prebrali Peter Mišák, Ján Tazberík a Jozef Zavarský. Ilustráciami prispel do knihy Martin Kellenberger a graficky ju upravil Milan Senko.

Publikácia vyšla pri príležitosti deväťdesiateho piateho výročia založenia (1923) Spolku slovenských spisovateľov. Ten so svojim vysokým tvorivým potenciálom, zhmotneným do takmer 500 — člennej umeleckej základne, si tento raz vybral možnosť prezentovať básnickú tvorbu svojich členov. Do výberu sa dostalo 172 žijúcich poetiek a básnikov, medzi ktorými nechýbajú ani autori reprezentujúci Slovákov žijúcich v zahraničí (Rumunsko, Srbsko, Česko…). Samotná antológia predstavuje prvé vydanie tohto druhu na Slovensku.

Toto významné a nateraz nezastupiteľné dielo sa samozrejme dotýka aj Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Nájdeme tu zastúpených významných autorov z tohto kúta Slovenska. Miesto v knižke našli biografie a umelecké texty Miroslava Bielika (predsedu SSS), Petra Mišáka (podpredsedu SSS), Miroslava Bartoša, Blažeja Beláka, Stanislava Brtoša, Jozefa Daníka, Pavla Holeštiaka, Milana Lechana, Kataríny Mikolášovej, Ondreja Nagaja, Štefana Packu Antona Péteriho, R. A. Ružomberského (Radislava Kenderu), Pavla Urbana a Igora Válka.

R. A. Ružomberský

Read Full Post »

Liptovské povesti Milana Igora Chovana

Spisovateľ Milan Igor Chovan za ostatných desať rokov vydal každoročne aspoň jednu knihu. Tento rok, v týchto dňoch, mu vyšla vo vydavateľstve EPOS kniha Liptovské povesti. Autor do súborného diela zahrnul všetky povesti, legendy, báje a povedačky z rôznych obcí a miest čarokrásneho Liptova, ktoré zozbieral a literárne spracoval. Kniha v pevnej väzbe s ilustráciami Mareka Ručáka vo formáte A4 má 480 strán a môžete si ju kúpiť priamo u vydavateľa, alebo v iných dobrých internetových, či klasických kníhkupectvách.

Read Full Post »

Dvadsiaty knižný titul Milana Igora Chovana

Ružomberský spisovateľ Milan Igor Chovan jubiluje dvadsiatym knižným titulom: TAJOMNÁ TRÓJA a pokračuje tak v sérii historických románov zo „zaviatych dôb” – Mária Magdaléna a Hlas z púšte.

Román Tajomná Trója poskytuje iný pohľad na dejinnú udalosť – svetoznámy konflikt medzi Grékmi a Trójanmi, ktorý sa odohral v 12. storočí pred naším letopočtom. Ústrednou postavou románu je Kasandra, obdarená vešteckými schopnosťami, ktorými učarovala aj samotnému bohovi Apolónovi. Kasandra varovala Trójanov pred katastrofou, ktorá im hrozila, no nik jej veštbám neveril. Jej snaha vystríhať pred vojnou vyšla navnivoč a ako je všeobecne známe Trója padla.

Viac informácií o knihe a možnosť jej zakúpenia je na stránke vydavateľstva GEORG

Read Full Post »

Spomienky ružomberského maliara VI.

Významný multifunkčný umelec, ružomberský rodák i Čestný občan mesta a člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov akad. mal. Ján Mráz sa nedal zastaviť ani svojim tretím dielom Spomienok ružomberského maliara. Po svojej textárskej tvorbe, zamysleniach i veršoch a troch dieloch predmetných Spomienok ružomberského maliara, sa verejnosti pripomenul ďalším — štvrtým dielom obľúbených kníh. Ide opäť o pútavé čítanie, ktoré nás oboznamuje s mnohými osobnosťami a históriou rodného mesta. Nie sú to len nostalgické spomienky človeka, ktorý „vďaka” politickej situácii v jeho domovine, prežil podstatnú časť svojho života mimo svoju krajinu. Zachytáva v nich atmosféru poprevratového Ružomberka po roku 1948, kde sa mnohí jeho spolurodáci dozvedia o tom, prečo bola postavená budova Mladej generácie (dnes tu sídli časť Katolíckej univerzity v Ružomberku), ako to bolo s priekopníčkami práce v textilke v tých rokoch a ďalšie, až neskutočné súvislosti v Ružomberku v spomínanej dobe… To všetko v novele Biely dom v červenom mori. Ešte predtým sa však dozviete z poviedky Ako to vlastne bolo? , ako a kto ukradol Mrázovi námet, urobil z neho scenár pre film a nakoniec natočil aj film, bez toho, aby majster Mráz o tom vedel. V ďalších poviedkach sa dozvieme mnoho aj o slovenských osobnostiach a do tvrdej reality Slovenska nás zavedie tá, ktorá sa ukrýva pod názvom Dve mamky Pôstkové. Aj v ďalších poviedkach Návrat domov?, Prvý deň v Bratislave, Pondelok a čo sa dialo ďalej …či Ošálení, okabátení, ako vždy sa snaží podávať pravdu prežitého v kontexte skutočnej hierarchie hodnôt života.

Mrázove spomienky sú aj vzácnym faktografickým dielom a taktiež dokumentom doby. Bolo dôležité ich zachovať, aby nevymizli z pamäte národa a boli poučením, prípadne mementom pre ďalšie generácie.

R. A. Ružomberský

Read Full Post »

Slovník spisovateľov Liptova

(literárne činných v rokoch 1989 – 2016)

K zaujímavému a potrebnému počinu sa odhodlala Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Žilinský samosprávny kraj, za participácie Fondu na podporu umenia SR. Tým je finančná podpora publikácie Slovník spisovateľov Liptova (literárne činných v rokoch 1989 – 2016) uvedeným fondom z verejných zdrojov.

Zostavovateľkou vzácneho diela je známa slovenská poetka a všestranná umelkyňa Anna Ondrejková, zodpovednou redaktorkou Mgr. Marcela Feriančeková – riaditeľka predmetnej knižnice, jazykovou redaktorkou Naďa Kubányová, grafickou úpravou knihu „vybavil” Ivan Repček a pri autoroch ružomberského okruhu prispel „troškou do mlyna” aj Radislav Kendera. Na obálke sa nachádza výtvarné umelecké dielo – koláž od zostavovateľky Anny Ondrejkovej. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »