Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘nekrolog’ Category

Zomrel František DEJČÍK

*21. 9. 1938, Čadca
†26. 8. 2017, Ružomberok

Novinár, publicista a výtvarný fotograf František Dejčík od 9. mája 1964, keď sa presťahoval do centra dolného Liptova, začal postupne celoživotnú púť publicistu, neskôr aj profesionálneho novinára a fotografa. Už v roku 1965 založil v ZK BZ VIL fotoskupinu Helios (1985). Nemálo úsilia venoval spolupráci so závodnými novinami Textilák, neskôr s Ružomberským hlasom a po roku 1989 sa stal členom redakčnej rady periodika Rozhľady po kultúre a umení. V roku 1993 spolupracoval pri tvorbe prestížnej publikácie Ružomberok — prechádzky po kultúrnych pamiatkach. V roku 1973 získal F. Dejčík jednu z cien medzinárodného fotosalónu Fotofórum. Úspech z Fotofóra znásobila udelená Veľká cena špecializovanej medzinárodnej súťaže a výstavy o nákladných automobiloch „Tatra objektívom” v Liberci. (viac…)

Reklamy

Read Full Post »

Za Jozefom ŽATKULIAKOM

*22. 09. 1954, Ružomberok
†07. 07. 2017, Ružomberok

PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc., autor literatúry faktu, publicista, historik a vedúci vedecký pracovník Historického ústavu SAV v Bratislave, prežil detstvo a základné školstvo absolvoval v rodisku. Študoval na historickom ružomberskom gymnáziu.. Vyštudoval FF Univerzity Komenského Bratislava (1979
a PhDr.1982). Hodnosť kandidát vied získal na HÚ SAV 1984. Zaoberal sa najnovšími slovenskými a česko-slovenskými dejinami po roku 1945 so zameraním na štátoprávne a spoločensko-politické otázky do roku 1992, charakter komunistického režimu 1948 — 1989, česko-slovenskú jar 1968
a obdobie normalizácie, vývin Slovenska a Česko- Slovenska v zmene spoločenského systému pred a po novembri 1989. (viac…)

Read Full Post »

Zomrel Karol CHRENKO

Karol Chrenko s primátorom Ružomberka Jánom Pavlíkom pri príležitosti svojho významného jubilea

MUDr. Karol Chrenko (*10. 1. 1922, Komárno – † 22. 6. 2017 Ružomberok), pôvodným menom Karol Spindler, lekár — chirurg, publicista, športovec — juniorský reprezentant SR v hokeji, tréner, detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici. (viac…)

Read Full Post »

adamciak

(16. 12. 1946 Ružomberok — 17. 1. 2017 Banská Belá)

Básnik, nekonvenčný hudobník, skladateľ, muzikológ, výtvarník, publicista, autor vizuálnej poézie, experimentátor a vysokoškolský pedagóg PhDr. Milan Adamčiak bol výraznou postavou experimentálneho umenia 60. rokov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Bol kľúčovou postavou intermediálneho umenia na Slovensku a jeho priekopník v Československu. Detstvo prežil a základné školstvo absolvoval v Ružomberku. Potom študoval na Konzervatóriu v Žiline, hru na violončelo. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave — odbor hudobná veda (1968 — 1973). Skoro dvadsať rokov pôsobil vo svojom odbore vo vzťahoch hudby k iným umeniam a hudobnej semiotike na SAV v Bratislave (1972 — 98). Založil SNEH — Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (1990) a viacero hudobných súborov (1989 — Transmusic Comp). Pôsobil ako viceprezident Európskeho kultúrneho klubu na Slovensku. Inicioval vznik albumu pre Svätého otca Jána Pavla II., ďalej výstavu Johna Cagea „Partitúry” (1992, kurátor) v SNG (legendárny americký umelec vtedy prišiel na jeho pozvanie do Bratislavy, kde pár mesiacov pred smrťou vystúpil aj na festivale Večery novej hudby). a pod. „Undergroundový” umelec je známy po celom svete, ako výnimočný umelec. (viac…)

Read Full Post »

Za Ing.Marcelom Lalkovičom, CSc.

marcell*27. január 1944 Banská Štiavnica
†20. december 2016 Ružomberok

Detstvo prežívané v rodisku a následne v Kysaku, neďaleko metropoly východného Slovenska, ako aj vplyv rodičov, pravdepodobne už v rannom veku nasmeroval minimálne podvedome Lalkovičove kroky do budúcnosti. História a tradície jeho rodiska ovplyvnili jeho profesný záujem v zrelšom veku. Ako školák, nasávajúci prvé kontakty s cielene podávajúcimi informáciami v Osemročnej strednej škole v Kysaku (1950 — 1958) začínal zosúlaďovať vo svojej mysli banskú atmosféru Banskej Štiavnice s prekrásnou prírodou Kysaku. Na začiatok ho jeho vnútorné presvedčenie priviedlo na Strednú priemyselnú školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach na odbor Geodézia a kartografia (1958 — 1962). Pokračovanie na seba nedalo čakať a tak v r. 1962 — 1967 čerpá zo studnice vedomostí na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach (odbor Banské meračstvo). Jeho rozbeh ešte na chvíľu zastavila v čase od 1.8.1967 — do 31.7.1968 Základná vojenská služba vo VÚ v Ružomberku, aby v zápätí, v r.1968 nastúpil ako geológ na svoje prvé pracovisko vo Východoslovenských tehelniach, n. p. Košice. Tu zotrval do r.1969, a v rokoch 1969 — 1970 pôsobil v Oblastnom ústave geodézie Bratislava, v Stredisku geodézie Liptovský Mikuláš,taktiež ako geodet. (viac…)

Read Full Post »

Za Štefanom Baranovičom

baranovicSlovenská kultúrna verejnosť so zármutkom prijala správu, že 16. decembra 2016 odišiel do svojej nesmrteľnosti popredný historik, vedec a archivár, člen Spolku slovenských spisovateľov a Slovenskej historickej spoločnosti PhDr. Štefan Baranovič (*27. februára 1938, Čičmany), principiálny muž, stojaci vždy na strane pravdy a odhodlaný za ňu bojovať i znášať príkorie, prajný človek a nezištný priateľ.

V Matici slovenskej sa od polovice šesťdesiatych rokov venoval výskumu jej dejín, záchrane archívnych fondov zaniknutých matičných odborov, najmä Členského ústredia a Ústredia slovenských ochotníckych divadiel. (viac…)

Read Full Post »

Za Vierou Péteriovou

peteriovaOdišla naša spolupracovníčka a spoluorganizátorka literárnych aktivít, kultúrna organizátorka, pedagogička, komunálna politička

Viera PÉTERIOVÁ rod. Ujčeková
*21. 4. 1946, Partizánske
+15.11. 2015 Ružomberok

Detstvo prežila spolu so svojimi troma súrodencami – dvoma bratmi a jednou sestrou v Hrnčiarovciach pri Trnave. Tu začala navštevovať aj základnú školu, ktorú ukončila v Sučanoch, kde sa rodina v roku 1955 presťahovala. V štúdiu pokračovala na jedenásťročnej strednej škole vo Vrútkach. Svoje vzdelanie si ešte doplnila. Popri zamestnaní vyštudovala knihovnícku školu v odbore Kultúrno – výchovná práca a Dejiny umenia.

V roku 1964 sa zamestnala v Osobitnej škole v Krpeľanoch ako vychovávateľka. V rokoch 1965 – 68 pôsobila ako učiteľka na Základnej škole v Liptovskej Lúžnej a od roku 1968 na Základnej škole v Ľubochni. V roku 1972 sa stala riaditeľkou Domu pionierov a mládeže v Ružomberku. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »