Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘nekrolog’ Category

Za Ing.Marcelom Lalkovičom, CSc.

marcell*27. január 1944 Banská Štiavnica
†20. december 2016 Ružomberok

Detstvo prežívané v rodisku a následne v Kysaku, neďaleko metropoly východného Slovenska, ako aj vplyv rodičov, pravdepodobne už v rannom veku nasmeroval minimálne podvedome Lalkovičove kroky do budúcnosti. História a tradície jeho rodiska ovplyvnili jeho profesný záujem v zrelšom veku. Ako školák, nasávajúci prvé kontakty s cielene podávajúcimi informáciami v Osemročnej strednej škole v Kysaku (1950 — 1958) začínal zosúlaďovať vo svojej mysli banskú atmosféru Banskej Štiavnice s prekrásnou prírodou Kysaku. Na začiatok ho jeho vnútorné presvedčenie priviedlo na Strednú priemyselnú školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach na odbor Geodézia a kartografia (1958 — 1962). Pokračovanie na seba nedalo čakať a tak v r. 1962 — 1967 čerpá zo studnice vedomostí na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach (odbor Banské meračstvo). Jeho rozbeh ešte na chvíľu zastavila v čase od 1.8.1967 — do 31.7.1968 Základná vojenská služba vo VÚ v Ružomberku, aby v zápätí, v r.1968 nastúpil ako geológ na svoje prvé pracovisko vo Východoslovenských tehelniach, n. p. Košice. Tu zotrval do r.1969, a v rokoch 1969 — 1970 pôsobil v Oblastnom ústave geodézie Bratislava, v Stredisku geodézie Liptovský Mikuláš,taktiež ako geodet. (viac…)

Read Full Post »

Za Štefanom Baranovičom

baranovicSlovenská kultúrna verejnosť so zármutkom prijala správu, že 16. decembra 2016 odišiel do svojej nesmrteľnosti popredný historik, vedec a archivár, člen Spolku slovenských spisovateľov a Slovenskej historickej spoločnosti PhDr. Štefan Baranovič (*27. februára 1938, Čičmany), principiálny muž, stojaci vždy na strane pravdy a odhodlaný za ňu bojovať i znášať príkorie, prajný človek a nezištný priateľ.

V Matici slovenskej sa od polovice šesťdesiatych rokov venoval výskumu jej dejín, záchrane archívnych fondov zaniknutých matičných odborov, najmä Členského ústredia a Ústredia slovenských ochotníckych divadiel. (viac…)

Read Full Post »

Za Vierou Péteriovou

peteriovaOdišla naša spolupracovníčka a spoluorganizátorka literárnych aktivít, kultúrna organizátorka, pedagogička, komunálna politička

Viera PÉTERIOVÁ rod. Ujčeková
*21. 4. 1946, Partizánske
+15.11. 2015 Ružomberok

Detstvo prežila spolu so svojimi troma súrodencami – dvoma bratmi a jednou sestrou v Hrnčiarovciach pri Trnave. Tu začala navštevovať aj základnú školu, ktorú ukončila v Sučanoch, kde sa rodina v roku 1955 presťahovala. V štúdiu pokračovala na jedenásťročnej strednej škole vo Vrútkach. Svoje vzdelanie si ešte doplnila. Popri zamestnaní vyštudovala knihovnícku školu v odbore Kultúrno – výchovná práca a Dejiny umenia.

V roku 1964 sa zamestnala v Osobitnej škole v Krpeľanoch ako vychovávateľka. V rokoch 1965 – 68 pôsobila ako učiteľka na Základnej škole v Liptovskej Lúžnej a od roku 1968 na Základnej škole v Ľubochni. V roku 1972 sa stala riaditeľkou Domu pionierov a mládeže v Ružomberku. (viac…)

Read Full Post »

Zomrel Ivan CIKL

cikl

Redaktor, publicista, vysokoškolský pedagóg a moderátor Dr. Ivan Cikl sa narodil v Ružomberku (udáva sa aj v Likavke pri Ružomberku) 10. septembra 1929. Maturoval v ružomberskom gymnáziu v roku 1947. Štúdium ekonómie v Prahe absolvoval v r. 1953 a získal titul inžinier. Neskôr študoval na Karlovej univerzite v Prahe, kde ukončil Právnickú fakultu (postgraduálne štúdium: medzinárodné právo a vzťahy – zavŕšené doktorátom). (viac…)

Read Full Post »

Za ružomberskou redaktorkou a publicistkou Miriam Liptovskou

bernpancRehoľná sestra, filantropka, zakladateľka Rodiny Nepoškvrnenej, slovenská Matka Tereza, publicistka, redaktorka (*12. júna 1924 Mužla pri Štúrove, okres Nové Zámky, +30.3.2015 Vrícko, okres Martin, pochovaná v Ružomberku) Aurélia Štefánia PÁNČIOVÁ, sr. Bernadeta (pseudonymom Miriam Liptovská) prežívala svoje detstvo v Ružomberku, kde sa rodičia presťahovali, keď mala dva roky. Tu absolvovala aj základné školstvo. Do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vstúpila ako kandidátka v r. 1940 v Ružomberku. Po skončení Učiteľskej akadémie v Bratislave v r. 1945 prijala rehoľné rúcho a s ním aj nové meno – sestra Mária Bernadeta. Po dvoch rokoch formácie v noviciáte zložila prvé rehoľné sľuby. V škole utrpela na telocviku úraz a musela sa podrobiť náročnej operácii. Odvtedy sa začali jej zdravotné problémy. Od septembra 1947 do mája 1950 pôsobila ako učiteľka v Pavlovciach nad Uhom. Tu sa jej stal ďalší úraz. Previezli ju do martinskej nemocnice, kde podstúpila dve operácie bedrového kĺbu a kolena. (viac…)

Read Full Post »

Za Karolom Okáľom.

okalkKarol Okáľ
(30. 8. 1924 – 5. 3. 2015)
publicista, autor literatúry faktu a odbornej literatúry, bloger, kultúrny organizátor a stredoškolský učiteľ

Člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov sa narodil 30. 8. 1924 v obci Hubová pri Ružomberku. Bol významnou osobnosťou v oblasti kultúry a písaného slova  v obci Hubová (predtým Gombáš) pri Ružomberku. Svojimi aktivitami sa zaradil medzi významné osobnosti pochádzajúce či pôsobiace v jeho rodisku – ako literárny kritik a historik , publicista a rím. – kat. kňaz Jozef Kútnik – Šmálov, vydavateľ, publicista, prekladateľ a rím. – kat. kňaz Peter Róchus Galan pseud. Ružomberský resp. Skalanovič, hudobník, dirigent a rím. – kat. kňaz  prof. don Štefan Olos, SDB., básnik a spisovateľ Ján Okáľ (Karolov brat), spisovateľ,  prekladateľ a rím. – kat. kňaz Maroš Madačov (vl. m. Martin Števček) ,spisovateľ, redaktor, literárny a kultúrny historik a prekladateľ  Juraj Chovan – Rehák  alebo spisovateľ a pedagóg Milan Igor Chovan. (viac…)

Read Full Post »

smydloMYDLO, Svetozár

(*10.7.1948, Ružomberok – +29.11.2014, Bernolákovo)

Pochádzal zo známej ružombersko – donovalskej rodiny. Už jeho starý otec Viktor Mydlo bol známy slovenský sochár a zanechal v Ružomberku významnú stopu. Z rodinných príslušníkov spomeňme aj strýkov – redaktora a publicistu Oldricha Mydlu, riaditeľa Bavlnárskych závodov v Ružomberku, kultúrneho pracovníka  a publicistu a Artúra Mydlu či bratranca, publicistu, tajomníka Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a ekologického aktivistu Mariána Mydlu. Z mydlovského rodu mu bol príbuzný aj výtvarník a kunsthistorik un. prof. Ľubomír Longauer a dokonca už jeden z jeho predkov, istý Mydlo z Donovál, študoval nejaký čas maliarstvo v Prahe u Jakuba Obrovského. Do jeho rodiny patril aj ružombersko – donovalský publicista, prekladateľ a scenárista Ďuro Žovinec – Prievora (švagor sochára Viktora Mydlu) a rímsko – katolícky kňaz, básnik, novinár, literárny kritik, prekladateľ a národovec Ján Donoval – Tichomír Milkin. (viac…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »