Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘odbočka’ Category

Na Mikuláša v Mikuláši

vsetcim

Členovia výboru a prizvaní členovia zľava: M. Lalkovič, Š. Packa, M. Bartoš, P. Vrlík, M. Horecký, I. Válek, M. Bielik, J. Blcháč, P. Mišák, J. Daník, M. Lechan, Radislav Kendera

Výbor regionálnej odbočky Spolku slovenských spisovateľov sa zišiel na svoje adventné zasadnutie v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Členov výboru a prizvaných hostí privítal na pôde úradu a mesta jeho primátor Ing. Ján Blcháč, PhD., ktorý na úvod hovoril o minulosti i prítomnosti centra Horného Liptova a vyslovil potešenie, že môže privítať spisovateľov z celého kraja. (viac…)

Read Full Post »

Hodnotenie tvorby členov ŽO SSS

Výzva členom na zasielanie informácii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tretej dekáde tohtoročného septembra pripravujeme hodnotiacu plenárnu schôdzu regionálnej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Žilinského VÚC. Hodnotenie tvorby za roky 2012 (2. polrok), 2013 a 2014 (1. polrok) pripraví z poverenia výboru odbočky Mgr. Igor Válek. Dovoľujem si vás všetkých požiadať, aby ste na elektronickú adresu

vkigor@gmail.com, resp. kópiu na adresu petermk50@gmail.com

oznámili, aké dielo ste v uvedenom období vydali (názov, vydavateľ, rok, žáner). Do vydaných diel sa rátajú aj odborné štúdie v zborníkoch a periodikách, ak majú rozsah väčší než 2 AH (72 000 znakov), scénické kompozície, dramatické diela (inscenované činoherné i realizované rozhlasové, resp. televízne scenáre s časovými údajmi a uvedením  média).

Údaje posielajte, prosím, čo najskôr; presný dátum schôdze s programom  pošleme najneskôr v prvom septembrovom týždni formou osobitnej pozvánky.

Teším sa na stretnutie, želám príjemný zvyšok leta a dovoleniek a veľa, veľa tvorivých úspechov!

S úctou

Peter Mišák, tajomník odbočky

Read Full Post »

V Ružomberku sa nepretržite už desať rokov (číslovaných, inak by bol počet stretnutí vyšší), koná tradičné podujatie ružomberských spisovateľov a novinárov a privítanie nových kníh ružomberských autorov,  ktoré vyšli od poslednej prezentácie.

Moderátori Stretnutia X. – Anna Ondrejková a Radislav Kendera.

Jubilejné Stretnutie X, sa uskutočnilo dňa 4. 12. 2013, za mimoriadnej účasti spisovateľov a umelcov aj z iných oblastí umenia, nielen z Ružomberka, ale aj
z celého Slovenska i zahraničia. Pred samotnou akciou, prijal na ružomberskej radnici predstaviteľov  spisovateľskej obce, zástupca primátora mesta PaedDr. Stanislav Bella. Prítomní, ktorých viedol predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS) PhDr. Miroslav Bielik, PhD. z Bratislavy a podpredseda spolku a zároveň tajomník Krajskej odbočky SSS v Žiline PhDr.  Peter Mišák z Martina, mali v priestoroch MÚ v Ružomberku, svoje mimoriadne zasadnutie odbočky. Na ňom o. i. odovzdali členské preukazy novým členom SSS. Potom nasledoval program samotného Stretnutia. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »