Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Pozvánky’ Category

POZVÁNKA na Randezvous pod schodami (22)

Hosťom večera je Jaroslav Holiga, ktorého predstaví riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová. Moderuje Radislav Kendera.

Súčasťou podujatia bude privítanie najnovšej knihy Bohumila Motejleka Fenomén ľudskosti.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

Reklamy

Read Full Post »

Hosť večera: prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor a člen Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Dušan Jarina.

Spoluhosť: Literárny klub Litera II. Banská Bystrica — publicistka, múzejníčka — dlhoročná riaditeľka Literárneho a hudobného múzea B. Bystrica — bývalá zástupkyňa primátora v B. Bystrici a vysokoškolská učitelka PaedDr. Jana Borguľová a vysokoškolský učiteľ, literárny vedec, básnik a kulturológ Doc. PaedDr.Július Lomenčík, PhD.

Dušana Jarinu a Literárny klub Litera II. predstaví Jana Borguľová, Janu Borguľovú a Júliusa Lomenčíka predstaví Dušan Jarina.

Read Full Post »

Spolok slovenských spisovateľov, regionálna odbočka Žilinského VÚC

Pozvánka

Vážené kolegyne, kolegovia,

výbor odbočky si Vás dovoľuje pozvať na

výročné plenárne zasadnutie.
Stretnutie sa bude konať dňa 26. apríla 2017 v čase od 10.30 do 14.00

v historickej budove Radnice mesta Žilina (Radničná 1) s týmto programom:

10.00 — 10.30 Prezentácia účastníkov

10.30 Začiatok rokovania, voľby pracovných skupín (mandátová, volebná, návrhová)
10.45 Správy o činnosti odbočky za predchádzajúce obdobie (viacerí referujúci podľa regiónov) vrátane edičnej činnosti (autori o svojich vydaných tituloch)
11.15 Informácia o stave majetku SSS (budova, hospodárenie, realizácia projektov a výziev)
11.30 Návrh plánu činnosti odbočky na nasledujúce obdobie
11.45 Návrh kandidátky nového výboru odbočky a tajomníka odbočky, predstavenie kandidátov
11.50 Diskusia ku kandidátke
12.30 Prestávka — občerstvenie
13.00 Voľby, pokračovanie diskusie
13.50 Správa o výsledku volieb
13.55 Návrh uznesenia
14.00 Záver

Dovoľujeme si pripomenúť, že ide o dôležitú schôdzku, ktorej závery ovplyvnia život a činnosť odbočky na obdobie najmenej budúcich troch rokov, preto je dôležité, aby ste svojou prítomnosťou a cennými pripomienkami prispeli ku kreovaniu našich snažení.

Mgr. Igor Válek                                                         PhDr. Peter Mišák
člen výboru odbočky                                                     tajomník

Read Full Post »

Read Full Post »

V utorok 28. marca sa môžete stretnúť s básnikom a výtvarníkom M. Bartošom osobne v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a do 30. marca si môžete ešte pozrieť jeho výstavu v Galérii na Tehelnej vo Zvolene.

Read Full Post »

POZVÁNKA na ROZPAMÄTÁVANIE na…

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — Regionálna odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku

si Vás dovoľujú pozvať na podujatie

ROZPAMÄTÁVANIE na…
spisovateľa — básnika, prozaika, esejistu, autora odbornej literatúry,
publicistu, rozprávača, lekára
MUDr. Benjamína TINÁKA, PhD.
(pseudonym Pavel Beňo, *17. október 1930, Maňa — †17. február 2008, Ružomberok)

Spomínať budú spisovatelia Jaroslav Rezník, Peter Mišák, Radislav Kendera,
Bohumil Motejlek, rodinní príslušníci a priatelia

Dňa 23.3.2017 (štvrtok)
o 16.00 v priestoroch Mestskej knižnice v Ružomberku

Read Full Post »

POZVÁNKA na Randezvous pod schodami (14)

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — Regionálna odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku

Pozýva na Randezvous pod schodami (14)

Dňa 23. 2. 2017 v Mestskej knižnici v Ružomberku o 16.00 (štvrtok)

Hosť večera: bájkar, spisovateľ, dramatik scenárista a pedagóg, predseda Spolku Rusínskych spisovateľov na Slovensku PhDr. Mikuláš Kseňák.
Spoluhosť: publicista, autor literatúry faktu, ekologický aktivista Marián Mydlo.
Za účasti: spisovateľa, redaktora, prekladateľa, predsedu Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku Mgr. Ivana Jackanina.

M. Kseňáka predstaví spisovateľ, redaktor, publicista a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Peter Mišák a M. Mydlu Ing. Radislav Kendera, PhD.

Read Full Post »

Older Posts »