Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Pozvánky’ Category

POZVÁNKA na Rendezvous pod schodami (23)

Hostia večera: spisovateľ — básnik, rímskokatolícky kňaz — farár a misionář Mgr. Pavol ONDRÍK a spisovateľ — básnik, rímskokatolícky kňaz — farár a duchovný pre Slovákov žijúcich v Maďarsku Mgr. & Mgr. Stanislav BRTOŠ.

Predstavia ich: riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová a spisovateľ Ing. Radislav Kendera, PhD.

Reklamy

Read Full Post »

Pozvánka na STRETNUTIE XIV

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

POZVÁNKA na Rendezvous pod schodami (22)

Hosťom večera je Jaroslav Holiga, ktorého predstaví riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová. Moderuje Radislav Kendera.

Súčasťou podujatia bude privítanie najnovšej knihy Bohumila Motejleka Fenomén ľudskosti.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

Read Full Post »

Hosť večera: prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor a člen Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Dušan Jarina.

Spoluhosť: Literárny klub Litera II. Banská Bystrica — publicistka, múzejníčka — dlhoročná riaditeľka Literárneho a hudobného múzea B. Bystrica — bývalá zástupkyňa primátora v B. Bystrici a vysokoškolská učitelka PaedDr. Jana Borguľová a vysokoškolský učiteľ, literárny vedec, básnik a kulturológ Doc. PaedDr.Július Lomenčík, PhD.

Dušana Jarinu a Literárny klub Litera II. predstaví Jana Borguľová, Janu Borguľovú a Júliusa Lomenčíka predstaví Dušan Jarina.

Read Full Post »

Spolok slovenských spisovateľov, regionálna odbočka Žilinského VÚC

Pozvánka

Vážené kolegyne, kolegovia,

výbor odbočky si Vás dovoľuje pozvať na

výročné plenárne zasadnutie.
Stretnutie sa bude konať dňa 26. apríla 2017 v čase od 10.30 do 14.00

v historickej budove Radnice mesta Žilina (Radničná 1) s týmto programom:

10.00 — 10.30 Prezentácia účastníkov

10.30 Začiatok rokovania, voľby pracovných skupín (mandátová, volebná, návrhová)
10.45 Správy o činnosti odbočky za predchádzajúce obdobie (viacerí referujúci podľa regiónov) vrátane edičnej činnosti (autori o svojich vydaných tituloch)
11.15 Informácia o stave majetku SSS (budova, hospodárenie, realizácia projektov a výziev)
11.30 Návrh plánu činnosti odbočky na nasledujúce obdobie
11.45 Návrh kandidátky nového výboru odbočky a tajomníka odbočky, predstavenie kandidátov
11.50 Diskusia ku kandidátke
12.30 Prestávka — občerstvenie
13.00 Voľby, pokračovanie diskusie
13.50 Správa o výsledku volieb
13.55 Návrh uznesenia
14.00 Záver

Dovoľujeme si pripomenúť, že ide o dôležitú schôdzku, ktorej závery ovplyvnia život a činnosť odbočky na obdobie najmenej budúcich troch rokov, preto je dôležité, aby ste svojou prítomnosťou a cennými pripomienkami prispeli ku kreovaniu našich snažení.

Mgr. Igor Válek                                                         PhDr. Peter Mišák
člen výboru odbočky                                                     tajomník

Read Full Post »

Older Posts »