Feeds:
Články
Komentáre

Zomrel Karol CHRENKO

Karol Chrenko s primátorom Ružomberka Jánom Pavlíkom pri príležitosti svojho významného jubilea

MUDr. Karol Chrenko (*10. 1. 1922, Komárno – † 22. 6. 2017 Ružomberok), pôvodným menom Karol Spindler, lekár — chirurg, publicista, športovec — juniorský reprezentant SR v hokeji, tréner, detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici. Čítať ďalej »

Reklamy

Piaty ročník celorepublikovej súťaže Ružomberská Trojruža 2017 bol mimoriadny pre viaceré svoje aktivity. Organizátori (Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — Regionálna odbočka Žilina, Hotel Kultúra, Mesto Ružomberok a Katolícka univerzita Ružomberok — Knižnica KU) ju nielen etablovali na celom Slovensku, ale začínajú sa ozývať hlasy záujmu od slovensky píšucich autorov z Maďarska, Vojvodiny (Srbsko) a pod. Dobrý chýr podujatia dovial priaznivú odozvu organizačnému výboru práce teda nielen z Ružomberka, Starej Ľubovne, Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice, Likavky, Liptovských Revúc, Dolného Kubína, Komjatnej, Ľubochne, Nitry, Zemianskych Kostolian či Popradu, ale aj z Budapešti i Báčskeho Petrovca. Čítať ďalej »

Rendezvous 17

Riaditeľka knižnice Ing. Tatiana Babincová predstavuje Janku Srnkovú a jej mamu Evu pri otvorení ich spoločnej výstavy výtvarných diel v rámci Rendezvous 17

K ďalším ružomberským osobnostiam, ktoré sa prezentujú aj literárnym i výtvarným umením (doteraz sme takto vnímali nedávno zosnulú Radku Beréšíkovú, zo žijúcich Jána Mráza, Jána Kudličku, Rastslava Biarinca, Miroslava Bartoša, Pavla Ruska alebo Dušana Jarinu) pribudla v sedemnástom pokračovaní Rendezvous pod schodami aj Mgr. Janka Srnková. Poetku, výtvarníčku, podnikateľku, kultúrnu organizátorku a scénografku Mgr. Janku Srnkovú, donedávna majiteľku literárnej čajovne Tea H. Florina v Dolnom Kubíne, predstavila, najprv s jej mamou výtvarníčkou a podnikateľkou Ing. Evou Srnkovou, riaditeľka mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová, ako výtvarníčku. Zároveň aj otvorila spoločnú výstavu ich diel, ktorá bude v knižnici nainštalovaná do polovice júla 2017. Následne sa, ako ďalší hosť, k spoločnosti pridal publicista, autor literatúry faktu, kultúrny organizátor, bývalý viceprimátor Dolného Kubína Ing. Vladimír Mišala, ktorého predstavil moderátor akcie Ing. Radislav Kendera, PhD. Čítať ďalej »

Z roztratených ružomberských rodákov — literátov, opäť jeden zavítal na svoju postať. Tentoraz sa 25. mája 2017 predstavil v Mestskej knižnici v Ružomberku, prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor a člen Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Dušan Jarina. Spoluhosťom mu bol netradične, dnes jeho domovský, Literárny klub Litera II. Banská Bystrica — stelesnený jeho dlhoročnou predsedníčkou, členkou Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov (SSS), tajomníčkou (šéfkou) Krajskej odbočky SSS v Banskej Bystrici, publicistkou, múzejníčkou — dlhoročnou riaditeľkou Literárneho a hudobného múzea B. Bystrica — bývalou zástupkyňou primátora v B. Bystrici a vysokoškolskou učiteľkou PaedDr. Janou Borgulovou. Čítať ďalej »

Hosť večera: prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor a člen Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Dušan Jarina.

Spoluhosť: Literárny klub Litera II. Banská Bystrica — publicistka, múzejníčka — dlhoročná riaditeľka Literárneho a hudobného múzea B. Bystrica — bývalá zástupkyňa primátora v B. Bystrici a vysokoškolská učitelka PaedDr. Jana Borguľová a vysokoškolský učiteľ, literárny vedec, básnik a kulturológ Doc. PaedDr.Július Lomenčík, PhD.

Dušana Jarinu a Literárny klub Litera II. predstaví Jana Borguľová, Janu Borguľovú a Júliusa Lomenčíka predstaví Dušan Jarina.

Foto z Rozhovorov…: Za stolom zľava M. Saniga a R. Kendera

Hosťom druhého pokračovania Rozhovorov s… bol ružomberský rodák, ekológ, dnes najvýznamnejší slovenský propagátor prírody a jej ochrany doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Už dlhé roky pracuje na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV na Starých Horách, ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Predtým jeho kroky viedli chodníkmi Národného parku Malá Fatra, kde pôsobil ako zoológ. Samozrejme, svoje skúsenosti odovzdáva mladým nielen na svojich zaujímavých prednáškach, ale aj ako vysokoškolský pedagóg. Jeho typickou, v dnešných časoch veľmi potrebnou devízou jeho predstavovania prírody, je jej spájanie so Stvoriteľom a s Božím stvoriteľským dielom. Čítať ďalej »