Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Brtoš’

Mgr. Stanislav Brtoš

brtos

Mgr. Stanislav Brtoš

Narodený 19. 11. 1969 v Černovej (okres Ružomberok)

Profil:

Stanislav Brtoš, katolícky kňaz, básnik, autor náboženskej lyriky sa narodil 19. novembra 1969 v Černovej pri Ružomberku, dnešnej časti mesta Ružomberok-Černová. Základnú školu navštevoval v Černovej (1975 – 1983). Pokračoval v štúdiu na strednej škole v Ružomberku (1983 – 1987), kde aj maturoval. Po roku zamestnania pokračoval v štúdiách na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyštudoval jednoodborové vedecké štúdium organickej chémie (1988 – 1993). Po absolvovaní vojenskej služby v Poprade a Prešove znova päť rokov pracoval na viacerých miestach. Absolvoval štúdium na Teologickej fakulte KU a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule (1998 – 2004). Kňazskú vysviacku prijal v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule (2004). (viac…)

Read Full Post »