Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Chmelár’

Ing. Vladimír Chmelár

Narodený 8. 8. 1922 v Bolešove

Kontakty:

Adresa: Svätoplukova 4, 010 01 Žilina

Telefón: 041 / 723 27 08

Profil:

Autor literatúry faktu, prozaik. Po gymnaziálnych štúdiách v Trenčíne vyštudoval inžinierske staviteľstvo na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pôsobil ako odborník na viacerých pracoviskách, o. i. v Ústave stavebnej geológie v Žiline, v Hutných stavbách v Košiciach, aj ako vedúci výroby, resp. námestník riaditeľa Váhostavu, prednášal na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, bol pracovníkom Ministerstva výstavby a stavebníctva v Bratislave. Autor viacerých odborných a faktografických prác (Causa Dunaj; Gabčíkovo do prevádzky! Obe 1991) a komplexného diela Dunaj historický a dnešný (1994). Je autorom knihy spomienok na detstvo Na pravom brehu boli Bosoráky (1983), románovej fresky Človek František (1997), dvojzväzkovej zbierky portrétov významných osobností Osobné panoptikum (1999) a rukopisu lyrickej knižky Patiatko (1999). Žije a tvorí v Žiline.

Ukážka z tvorby:

Je to už tak: Aj malé deti sú každým rokom o rok staršie – a je tu aj paralela mladosti a starnutia, lebo v oboch týchto vekových kategóriách každý odžitý rok veľmi poznať.

Možno pre tie zhony okolo narodenia a zo strachu, či je už naozaj všetko dobre zariadené, Patiatko sa veľmi na svet neponáhľalo, neuvedomujúc si, že takmer o chĺpok minulo šancu byť dieťaťom prvomájovým.

Okrem všelijakých bosoráckych súvislostí, ktoré nebývajú spojené iba s nocou svätojánskou, ale aj s prvomájovou, je tu nesporný fakt, že prvý máj je – a vyzerá to tak, že aj zostane, dňom sviatočným. Nuž zvažujte – mať zabezpečené na svoj sviatok či už voľno v škole, alebo voľný deň s muzikami, párkami a gulášom v zamestnaní!

Nuž nie – pri našej poriadnosti a úradníckej vyspelosti sa to už nedá napraviť, že sa Patiatko narodilo síce v máji, ale až tretieho. A preto práve pre sviatočnosť prvého mája na strane jednej a pre potrebu nepokaziť si pracovné úsilie na strane druhej mávame okolo prvého mája pokazený kalendár. Aj tu sa ukázalo, že ak prepasieš termíny výhodné, vyfasuješ nevýhodné. Okolo prvého mája sa sceľujú pracovné voľná dovedna, a tak sa môže stať, že napríklad sobota pripadne na pondelok.

(Tretie narodeniny. In Patiatko. Rkp.)

Read Full Post »