Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Chovan Milan’

Ing. Milan Igor Chovan

michovan

Ing. Milan Igor Chovan

Narodený 24. novembra 1963 v Ružomberku

Profil:

 • Narodil sa 24. novembra 1963 v Ružomberku.
 • Detstvo prežil v dolnoliptovskej obci Hubová.
 • 1978 — 1982 študoval na Gymnáziu v Ružomberku.
 • 1982 — 1986 študoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte, odbor: Strojárska technológia, špecializácia: Číslicová technika v strojárskej výrobe.
 • 1986 — 1989 pôsobil ako samostatný odborný referent v podniku Váhostav Žilina.
 • Od roku 1989 pôsobí ako učiteľ informatiky a počítačovej grafiky na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (vtedajšia Stredná priemyselná škole textilná).
 • 1990 — 1991 absolvoval na Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave špecializačné štúdium pre oblasť školstva.
 • 1993 — 1994 absolvoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na Materiálovo-technologickej fakulte doplňujúce pedagogické štúdium.
 • V roku 2000 získal na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave II. pedagogickú atestačnú skúšku.
 • V roku 2010 vstúpil do Spolku slovenských spisovateľov, kde pôsobí ako člen Kontrolnej komisie.
 • V roku 2010 založil Literárny klub Mladé slovo pre mladých literárnych tvorcov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.
 • V roku 2011 založil s priateľmi medzinárodný stavovský Literárny klub ružomberských spisovateľov a zastáva v ňom funkciu člena výboru.
 • Žije, pracuje a tvorí v Ružomberku.

Vybraná publikačná činnosť:

2003
Terezkin košíček (detská ilustrovaná kniha)
Terezkin košíček (Braillov preklad)
2004
Terezčin košíček (český preklad)
Kvietkovníčkovia (detská ilustrovaná kniha)
Kvietkovníčkovia (Braillov preklad)
2005
Kvítkovníčci (český preklad)
Maľované leto (detská ilustrovaná kniha)
Maľované leto (Braillov preklad)
Ružový grúň – dolnoliptovské bájky, povesti a povedačky
Ružový grúň (Braillov preklad)
2006
Deti Tatrany – prírodné rozprávky (detská ilustrovaná kniha s náučnými okienkami)
Deti Tatrany (Braillov preklad)
Sokolčianska mladucha – povesti a báje z horného a stredného Liptova
Sokolčianska mladucha (Braillov preklad)
2007
Modrý ypsilon (oddychový román)
Kvietkovníčkovia (audio formát)
2008
Z orechovej škrupinky – náučné rozprávky (detská ilustrovaná kniha
s náučnými okienkami o ľudskom tele)
2009
Strážcovia hôr – povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch
Stromovníčkovia (detská ilustrovaná kniha)
2010
Pribina – meč a kríž (historický román)
Pribina – meč a kríž (Braillov preklad)
Sprievodný básnický text k nástennému kalendáru Kriváň Slovensko 2011
2011
Keď duša hľadá (obrazová básnická zbierka)
Dedičstvo Atlantídy (legenda)
Sprievodný básnický text k nástennému kalendáru Maľované svetlom 2012
2012
Základný hriech (román)
Sprievodný básnický text k nástennému kalendáru A bolo Svetlo 2013
2013
Liptovské čriepky (výber povestí z Liptova)

Chovanove spisovateľské začiatky boli orientované na mladého čitateľa, čo vyplynulo jednak z jeho učiteľskej profesie, ale aj z rodinného prostredia, keďže sa stal otcom troch detí. Dlho odkladané rozhodnutie písať knihy, podnietilo jeho rodičovstvo, ale tiež duchovné ciele, ktoré túži napĺňať. „Terezkin košíček“ sú príbehy, ktoré prežil so svojimi vtedy ešte maloletými dcérkami. Z nenápadnej knižky cítiť lásku k nim, k rodine i krásnej prírode jeho slovenskej domoviny. „Kvietkovníčkov“ –  ilustrovanú knižku o bytostiach prebývajúcich v izbových kvetoch venoval deťom, ich veselým očkám a čistým srdiečkam s prianím radostného prežitia takého šťastného obdobia v živote, akým je detstvo. V úvode publikácie „Maľované leto“ je uvedené: „Venujeme dobrým chlapcom, ktorým sú zážitky a skúsenosti poučením, taktiež aj všetkým dobrým dievčatkám, ktoré dokážu byť pre chlapcov vzorom.“ Tu ide o príbehy školákov Adama a Kamila, ktoré prežívajú s priateľmi na dedine počas školských prázdnin. Niektoré z nich sú spomienkami autora na vlastné detstvo. Štvrtým knižným dielom sa M. I. Chovan po prvý raz prihovára dospelému čitateľovi. „Ružový grúň“ sú dolnoliptovské povesti. Autor si tu kladie za cieľ napomôcť pri hľadaní pravých ľudských hodnôt, otvoriť srdcia a rozhýbať ľudského ducha, pričom dáva do popredia cit. Svoj cieľ pripodobňuje k dvom kvetom, ruži ako symbolu lásky a ľalii ako symbolu duchovnej čistoty. V ďalšej knihe sa opäť vracia k našim ratolestiam. „Deti Tatrany“ sú prírodné rozprávky s náučnými okienkami. Didaktizujúca forma okrem citovej rozvíja tiež vedomostnú úroveň mladého čitateľa v otázkach prírody. Tak ako obvykle aj tu je text doplnený veršíkmi a básničkami. „Sokolčianska mladucha“ ponúka pokračovanie liptovských povestí. Tentoraz zo stredného a horného Liptova. Nesie sa v znamení tretieho kvetu charakteristického pre liptovskú krajinu a najmä liptovské hory. Modrý horec symbolizuje nielen malebné Tatry, ale zároveň nebo, raj ľudských duchov, o ktorý sa uchádzame na konci svojich dní. „Modrý ypsilon“ je román s duchovným nádychom. Podľa anotácie vydavateľa je to napínavý príbeh Karolíny a Petra, zázračnej liečiteľky a vášnivého milovníka hôr prežiarený láskou k ľuďom, živým tvorom a prírode, zasadený do šedivej reality súčasného Slovenska v kontraste s velebnosťou Vysokých Tatier, ktorý čitateľa osvieži, príjemne pohladí a zahreje na duši.

Náučné rozprávky „Z orechovej škrupinky“ sú pokračovaním knihy „Deti Tatrany“. Aj tu vystupujú Magdalénka a Oskar v zaujímavých príbehoch z bežného života detí. Náučné okienka tentoraz obsahujú obrázky a texty o ľudskom tele a jeho fungovaní. Kniha „Strážcovia hôr“ ponúka povesti a staré príbehy o najznámejších slovenských vrchoch. Tento titul venoval autor slovenskej domovine, svojim rodákom a všetkým ľuďom dobrej vôle. Povesti sa nesú v znamení bytostného rozmeru prírody, obývanej a zušľachťovanej jej bytostnými obyvateľmi: vílami, škriatkami, obrami. Z dvadsiatich štyroch kopcov vyzdvihol tri: Lomnický štít s jeho bytostným ochrancom Belanom, Kriváň, ktorého patrónom je Modroň a Rozsutec s bytostným obrom Červenákom. „Stromovníčkovia“ obsahovo nadväzujú na „Kvietkovníčkov“. Aktérmi sú však prírodné bytosti obývajúce mestský park, kde sa odohráva väčšina deja. Hlavnými hrdinami sú panáčikovia Javorníček, Brezovníček a Bukovníček, ktorí majú veľa priateľov svojho druhu. Ďalej nasledoval román „Pribina – meč a kríž“. Táto jednoduchá kniha predkladá čitateľovi starý príbeh, ktorý nemá byť historicko-faktografickým dielom. Jej zámer je oveľa skromnejší, ponúka vyobrazenie cesty muža hľadajúceho Pravdu, vzhliadajúceho na vysoké méty a usilujúceho sa o vznešené ciele, ku ktorým vedie kamenitá cesta všednej každodennosti. V roku 2011 M. I. Chovan publikoval dve knihy: obrazovú zbierku básní „Keď duša hľadá“, v ktorej sa spirituálne ladenou poéziou snaží ukázať cestu človeka pri osobnom duchovnom dozrievaní a knihu „Dedičstvo Atlantídy“ legendu o Atlantíde, ktorej tragický zánik je mementom pre dnešný svet. Román „Základný hriech“ ako voľné pokračovanie „Modrého ypsilonu“ vyšiel v roku 2012 a nadväzuje na jeho dejovú líniu, obsahovo zotrvávajúc v téme hľadania a objavovania duchovnosti v každodennom živote. „Liptovské čriepky“ z roku 2013 sú výberom povestí z Liptova, ktorý je autorovým rodiskom a pôsobiskom.

2014
Mária Magdaléna (dvetisíc rokov aktuálny príbeh)
Vydanie: v lete 2014, Georg Žilina, formát A5, 432 strán, pevná väzba
Anotácia: Dvetisíc rokov starý strhujúci príbeh, ktorý nestráca aktuálnosť ani dnes, je pre človeka pútnickou palicou na ceste zo zmätkov súčasného sveta a zároveň dôkazom, že duchovný obrat k Svetlu sme schopní uskutočniť aj v navonok bezvýchodiskovej situácii.
Prečítajte, (stiahnite) si ukážku z knihy vo formáte pdf.

2015
Čarovné topánky s podtitulom Rozprávky zo sveta
Vydanie: 2015, Vydavateľstvo Epos, 152 strán, pevná väzba, formát A5, ISBN: 8089547340
Anotácia: 30 rozprávok z rôznych krajín sveta s ilustráciami Lucie Dunajovej
Viac si o knihe prečítajte v samostatnom článku.

2016
Hlas z púšte
Vydanie: 2016, Vydavateľstvo Georg, 400 strán, pevná väzba, formát 155 x 216 mm
Anotácia: Kniha ponúka dvetisíc rokov starý príbeh muža hľadajúceho zmysel vlastného bytia, nachádzajúceho seba samého a v živosti ducha spĺňajúceho úlohu predstavujúcu časť plánu, ktorý Hospodin zostavil v prospech ľudí.
Hlas z púšte tvorí sériu s knihou Mária Magdaléna – 2000 rokov aktuálny príbeh.
Informácia o knihe u vydavateľa.

2017
Čarovný hrnček (slovanské rozprávky)
Vydanie: 2017, Vydavateľstvo Epos, 174 strán, tvrdá väzba, formát A4
Informácia o knihe u vydavateľa. Informácia a ukážka v kníhkupectve Martinus.

2018
Zorka v kráľovstve škriatkov, EPOS Ružomberok
Vydanie: 2018, Vydavateľstvo Epos, 80 strán, tvrdá väzba, formát A5
Viac informácií o knihe a možnosť jej zakúpenia je na stránke vydavateľstva EPOS
Tajomná Trója, GEORG Žilina
Vydanie: 2018, Vydavateľstvo Georg, 440 strán, tvrdá väzba, formát 144 x 205 mm
Viac informácií o knihe a možnosť jej zakúpenia je na stránke vydavateľstva GEORG
Liptovské povesti (s ilustráciami Mareka Ručáka)
, EPOS Ružomberok
Vydanie: 2018, vydavateľstvo EPOS, 480 strán, tvrdá väzba, formát A4
Viac informácií o knihe a možnosť jej zakúpenia je na stránke vydavateľstva EPOS

2019
Čarovný prsteň s podtitulom Ruské rozprávky, EPOS Ružomberok, Vydanie: 2019, vydavateľstvo EPOS, 120 strán, tvrdá väzba, formát A4+
Viac informácií o knihe a možnosť jej zakúpenia je na stránke vydavateľstva EPOS

Udelené ocenenia:

 • Kniha Liptova 2008 (za knihu Z orechovej škrupinky).
 • Cena primátora mesta Ružomberok za významný podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry.
 • Kniha Liptova 2009 (za knihu Strážcovia hôr).
 • Kniha Liptova 2010 (prvé miesto za knihu Pribina — meč a kríž v kategó­rii krásnej literatúry pre deti a mládež a pre dospelých).
 • Kniha Liptova 2011 (druhé miesto za knihu Dedičstvo Atlantídy v ka­tegórii beletrie pre deti a mládež a pre dospelých).
 • Kniha Horného Považia 2011 (tretie miesto za knihu Dedičstvo Atlantídy v kategórii odbornej literatúry).
 • Kniha Liptova 2012 (prvé miesto za knihu Základný hriech v kategórii beletrie pre deti a mládež a pre dospelých).
 • Kniha Horného Považia 2012 (druhé miesto za knihu Základný hriech v kategórii beletrie pre deti a mládež a pre dospelých).
 • Kniha Liptova 2013 (hlavná cena súťaže a 1. miesto za knihu Liptovské čriepky v kategórii beletrie pre deti a mládež a pre dospelých).
 • Kniha Liptova 2014 (druhé miesto za knihu Mária Magdaléna — dvetisíc rokov aktuálny príbeh v kategórii beletrie pre deti a mládež a dospelých).
 • Kniha Liptova 2015 (tretie miesto za knihu Čarovné topánky v kategórii beletrie pre deti a mládež a dospelých).
 • Kniha Liptova 2016 (hlavná cena súťaže a 1. miesto za knihu Hlas z púšte v kategórii beletrie pre deti a mládež a pre dospelých).
 • Kniha Liptova 2017 (2. miesto za knihu Čarovný hrnček (slovanské rozprávky) v kategórii beletrie pre deti a mládež a pre dospelých).

Ukážky z tvorby:

Základný hriech
(2012)

Tibor zriedil alkohol pomarančovým džúsom, nasypal doň pol hrsti nadrobno pokrájaného ovocia a zamiešal. Nakoniec do poloplných pohárov ponoril farebné slamky so zahnutým kĺbikom a ponúkol pitie mladej krásavici, ktorá visela pohľadom na jeho perách. Za iných okolností by s ňou nadviazal rozhovor s cieľom vzájomného zblíženia, no teraz mal celkom iný zámer. Keď sa napila, vzal ju okolo pása a druhou rukou otočil kľúčikom vo dverách. Zvalili sa do perín ako dva podťaté klasy. Špliechanie vody na bokoch lodného trupu dopĺňané vzdialeným škriekaním čajok plachtiacich v čerstvom povetrí, chvíľu telesnej túžby ešte umocňovalo. Zvíjala sa mu v náručí ako had hroziaci smrteľným zovretím, po ktorom nasleduje zadusenie. Padal do nej ako dážď a ona ho sala tak chvátavo a nenásytne, ako vyprahnutá púšť, ktorú nespútaná búrka bičuje mokrou vlahou. Mal pocit, akoby zastal čas. Obrnil sa voči minulosti, ktorá ho bolela a budúcnosti nevenoval žiadnu pozornosť, lebo od nej neočakával nič skutočne hodnotné. Márnivosť predstavovala preňho v tejto chvíli to najprijateľnejšie riešenie. Dávala mu možnosť zabudnúť na  nepríjemnosti a navyše ho spájala s nádhernou dlhovlasou mládkou plnou zmyselnosti a chuti do života. Netušila, koľko energie mu odovzdávala, no mala jej nazvyš, preto
s ňou mohla obchodovať. Po okamžiku vyvrcholenia počkal, kým sa mu upokojí rozbubnované srdce. Jej nahé boky zakryl mäkkou prikrývkou a s driekom opásaným osuškou si odišiel zapáliť. Vrátil sa na skrkvané vlhké lôžko a do jej vystretých prstov s vyzývavo nalakovanými nechtami vsunul cigaretu. Fajčili mlčky, každý oddaný vlastným myšlienkam, ktoré boli vzdialené ako dva svetové póly.

„Holúbkovia, ste tam? Nechcem vás vyrušovať, len oznamujem, že dnes prenocujeme na mori.“

Hlas z paluby Tibora neznepokojil na rozdiel od jeho intímnej partnerky. Pritisla sa k nemu ako zľaknutý psík a rozochvene zašepkala:

„Noc na mori môže byť nebezpečná. Tak veľmi sa bojím žralokov.“

Tibor ju uchlácholil filozoficky ladenou poznámkou:

„Existujú omnoho nebezpečnejšie žraloky, než tie čo brázdia oceány.“

***

Povesť o ružomberskej ruži (Liptovské čriepky, 2013). Celú povesť si môžete prečítať, alebo stiahnuť vo formáte súboru pdf. 

***

Zo sna
(Keď duša hľadá, 2011)

vezmi si ružu
a vdýchni sladkosť,
ktorou vonia chvíľa

vcíť sa do vlastnej podstaty,
a s otvoreným duchom
snívaj

čerpaj zo Svetla,
čo tróni v nekonečne,
usmerňuj večné lúče
k prosiacim

dávaj a prijímaj
pomocnú silu

buď živý,
blížneho miluj

objavuj,
dozrievaj v presvedčení

v slobodnej vôli
máš právo chcieť

vykroč na správnu cestu

hneď!

čas stojí,
cieľ čaká,
zadarmo nie je ani piaď,
ak nechceš umrieť,
nesmieš zostať stáť

len smelo
nič ti nebráni,
vytrvať v odhodlaní

ovoňaj ružu,
do prúdu milosti
si srdce vylej

odvážne napred
je Bohu milé

Read Full Post »