Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Chovan-Rehák’

PhDr. Juraj Chovan-Rehák, CSc.

Narodený 3. 1. 1931 v Hubovej

Kontakt:

Adresa: Novákova 6/2, 036 01 Martin

Telefón: 043 / 423 06 44

Profil:

Literárny historik, prekladateľ. Po maturite na gymnáziu v Ružomberku vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ, neskôr odborný pracovník Matice slovenskej v Martine (naposledy vedúci jej Literárneho múzea), šéfredaktor Katolíckych novín v Bratislave. Vydal popularizačné práce o Andrejovi Radlinskom, Jankovi Kráľovi, A. S. Puškinovi, Jozefovi Ciekerovi. Je zostavovateľom viacerých jubilejných pamätníc slovenských národovcov, spoluautorom expozície Pamätníka slovenskej literatúry SNK v Martine, zakladateľ a redaktor Literárno-múzejného letopisu. Do tlače sa pripravuje jeho preklad latinských veršov turčianskeho kňaza a básnika Jána Valentíniho Žalospev (originál Elegia … vyšiel r. 1805 v Trnave). Žije a tvorí v Hubovej.

Ukážka z tvorby:

Ach! koľko ráz sa Dafnisa zo srdca vyrvať pokúša

smútok bezmocný – lebo slabší než láska.

Jeho sládostné mi mená ja do buka vrýval,

mažem…, lež márne – hruď celá ohňom mi blčí.

Preto často volám: ubehlík môj, vráťže sa; k horám:

vráťte, koho chcem! – meno len prázdne vyznieva.

A preto ani plač, ani túžby mne ťa nevrátia,

druhovi túžiš snáď – stať sa predčasne mŕtvym?

Ver´ na bôľ kvílivý, meškavých čo slov je korisťou,

(ach beda!) Dafnis môj – pamätať nie je ti možné?

Dafnis, lýre sĺz len málo ku dôkazu lásky,

čo tebe blahom dňa – to mne úplne chýba.

V práci ty nijakej o druha starosťou neviazneš,

lež nad strateným – láska horko narieka.

Noc hrozná mne milá za sny prekrásne, čo dáva,

dáva i odníma – vzruch, vábivosti hovor:

No aký len krátky! Noc cieľom našim neprajná,

čo spomenúť teší – v mrzutosť nadlho zvráti. (n)

(Ján Valentini: Žalospev. Rkp.)

Read Full Post »