Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Gonda’

PhDr. Milan Gonda

gonda

Narodený 11. 1. 1954 v Lučenci

Kontakt:

Adresa: Ul. Sucháčkova 7/39, 036 01 Martin

Mobil: 0903 487 132

E-mail: gonda.milanko@zoznam.sk

Adresa pracoviska: Slovenský literárny ústav Matice slovenskej, Mudroňova 1, 036 01 Martin

Profil:

Knihovník, kultúrny pracovník, organizátor literárneho života, prozaika a publicista. Vyštudoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor knihovníctvo – latinčina.

Pracoval v Matici slovenskej v Martine (1979 – 1986) ako metodik pre knižnice a neskôr ako referent pre styk Matice slovenskej so zahraničnými krajanmi. V rokoch 1990 – 1997 pracoval v Slovenskej národnej knižnici Matice slovenskej v oblasti vzdelávania knihovníkov. V Knižnom centre Žilina pôsobil v rokoch 1997 – 2000. Riaditeľom Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne bol v rokoch 2000 – 2009. V súčasnosti pracuje ako odborný pracovník Slovenskom literárnom ústave Matice slovenskej v Martine a zároveň ako projektový manažér vo Vydavateľstve Matice slovenskej.

Je autorom zbierok próz Pieskový hrdina (2002) a Život s r. o. (2004). Publikuje v literárnych časopisoch a v Slovenskom rozhlase. Podieľa sa na organizovaní činnosti Združenia literárnych klubov slovenska. Zaoberá sa otázkami literárneho regionalizmu.

Ukážka z tvorby:

Tekutý prášok a iné jazykové nezmysly

Uvedomili ste si, ako často rozprávame nezmysly? Nielen že niekedy priamo tárame, klameme alebo si vymýšľame, ale deje sa to aj vtedy, keď sa snažíme hovoriť úplne seriózne.

Napríklad zamysleli ste sa niekedy nad logikou slovného spojenia „tekutý prášok“? Prísne vzaté: je to riadna somarina! Ako môže tiecť čosi také suché ako prášok? A vidíte – tečie.

Skúsme sa dopátrať, ako to asi vzniklo. Umývanie silne znečistených nádob pokročilo od drhnutia popolom či pieskom k výkonnejším chemickým práškom, ktoré však vedeli vytvoriť hotový kúdol, keď ste ich prudko vysypali cez dierkovaný vrchnák na mokrú handričku alebo špongiu. KRASIK – pamätáte sa ešte? Tento prostriedok bol dosť dlhú dobu vďačným pomocníkom, no pri drhnutí vertikálnych plôch – napr. obkladačiek – padal na zem, čím nastavali straty. Nie tak dávno však prišiel na trh vývojovo vyššie stojaci prostriedok so silnejším účinkom a komfortnejším používaním – neprášil sa, ani neodpadával z handry – tekutý prášok. Vývoj bol teda logický, len to nezmyselné pomenovanie… Vzhľadom na to, z čoho vznikol mal sa by vlastne volať „riedke blato“ alebo „tekuté bahienko“.

Genézu ďalšieho lexikálneho čuda, ktorý je určite kráľom v tejto oblasti, si vôbec netrúfam ani domýšľať. Ide o „suchý zips“. Pohodlný a praktický zapínací systém sa vôbec nepodobá na svojho staršieho menovca. Musel som sa riadne potrápiť, aby som medzi nimi našiel nejakú podobnosť. Korunu tomuto zaužívanému termínu dáva prívlastok „suchý“. Čo asi môže vyjadrovať? Usudzujem: vývojári uvedeného výrobku možno pri prototypových skúškach mali k dispozícii mokrý a suchý exemplár. Osvedčil sa suchý, a tak mu to prischlo.

„Ľadový čaj“ je pomenovanie, ktoré je z polovice akceptovateľné. Ide o nápoj, ktorý možno vznikol technologickým postupom používaným pri príprave čaju. No výsledný produkt, keby bol ľadový, musel by sa predávať povedzme s paličkou ako napríklad nanuk.

Na pojem „suché víno“ sme si už zvykli. K nemu len toľko: keby sa víno skutočne predávalo v prášku, považovali by sme to určite za barbarstvo. Poďme ďalej: sladkou paprikou by ste si nič neosladili, aj keby nebola až taká červená.

Aj naši predkovia si nepotrpeli na presné vyjadrovanie. Keď sa povedalo „starý mládenec“, všetci vedeli, o čom je reč, len ihneď nevedeli či ide o starého človeka alebo mladého muža. Veď ešte v nie tak dávnych časoch staromládeneckú daň odvádzali ľudia od 25. roku svojho života a zároveň boli ešte mnoho rokov členmi mládežníckej organizácie. Na druhej strane takému dôchodcovi – starému mládencovi muselo lichotiť, že je ešte „mládencom“, čiže de facto mladíkom. V dnešnej dobe sa status starého mládenca/starej dievky vôbec nezdôrazňuje. Naopak byť neženatým/nevydatou sa považuje za nový životný štýl, ktorému sa anglicky hovorí single, a tak možno budeme mať v budúcnosti miesto starých mládencov „singelov“ a miesto starých dievok „singelky“.

Read Full Post »