Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Holbová’

Elena Holbová

Vlastným menom  MUDr. Elena Patková

(25. 6. 1928 – 24. 9. 2012)

Profil:

Poetka, autorka kratších esejistických útvarov, publicistka. Po absolvovaní štúdia medicíny na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave pôsobila ako detská lekárka na viacerých pracoviskách v Ružomberku. Popri tom vyučovala aj na Strednej zdravotníckej škole v Ružomberku. Poéziu publikovala od polovice šesťdesiatych rokov v rozličných periodikách a niekoľkých zborníkoch. Samostatnou knižnou publikáciou Počítanie na prstoch sa predstavila roku 1970. ide o reflexívno-meditatívnu lyriku. Ďalšia jej zbierka je inšpirovaná tvorbou maliara Ľudovíta Fullu (Kam smeruje rieka, 1982). Po nej nesledovali širšie koncipované zbierky (Päťrozmerný dom, 1995, Námesačný vzdych, 1997). V rukopisoch sú pripravené na vydanie ďalšie dve zbierky. Žije a tvorí v Ružomberku.

Ukážka z tvorby:

Kruholamy

Všetci sú doma.

A čas

má času dosť.

 

Nie medzi prstami,

v srdci si podržíme

miery pre radosť.

 

Malými krokmi

malá chvíľka

stavia sa pred oči.

Po sladkej ponuke

hrsť miery prekročí.

 

Len aby do krvi

nevzbĺkli krehké spojivá.

 

Nevina s vinou nepriznanou

mlčky si pripíja.

Časomiery

Zo svojho zenitu

nech iba estéti

pozerajú na kvety,

keď ich kosí neúprosný mráz.

 

Pri modrých plesách,

z ktorých sýtia seba,

nech chránia snežnú nehu,

do kvapiek rosy skryjú

jej užialený plameň.

 

Od samého vzniku

až na veky vekov.

Amen.

(Z pripravovanej zbierky Viditeľné znamenie)

Read Full Post »