Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Holbová’

Elena Holbová

Vlastným menom  MUDr. Elena Patková

(25. 6. 1928 – 24. 9. 2012)

Profil:

Poetka, autorka kratších esejistických útvarov, publicistka. Po absolvovaní štúdia medicíny na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave pôsobila ako detská lekárka na viacerých pracoviskách v Ružomberku. Popri tom vyučovala aj na Strednej zdravotníckej škole v Ružomberku. Poéziu publikovala od polovice šesťdesiatych rokov v rozličných periodikách a niekoľkých zborníkoch. Samostatnou knižnou publikáciou Počítanie na prstoch sa predstavila roku 1970. ide o reflexívno-meditatívnu lyriku. Ďalšia jej zbierka je inšpirovaná tvorbou maliara Ľudovíta Fullu (Kam smeruje rieka, 1982). Po nej nesledovali širšie koncipované zbierky (Päťrozmerný dom, 1995, Námesačný vzdych, 1997). V rukopisoch sú pripravené na vydanie ďalšie dve zbierky. Žije a tvorí v Ružomberku.

Ukážka z tvorby:

Kruholamy

Všetci sú doma.

A čas

má času dosť.

 

Nie medzi prstami,

v srdci si podržíme

miery pre radosť.

 

Malými krokmi

malá chvíľka

stavia sa pred oči.

Po sladkej ponuke

hrsť miery prekročí.

 

Len aby do krvi

nevzbĺkli krehké spojivá.

 

Nevina s vinou nepriznanou

mlčky si pripíja.

Časomiery

Zo svojho zenitu

nech iba estéti

pozerajú na kvety,

keď ich kosí neúprosný mráz.

 

Pri modrých plesách,

z ktorých sýtia seba,

nech chránia snežnú nehu,

do kvapiek rosy skryjú

jej užialený plameň.

 

Od samého vzniku

až na veky vekov.

Amen.

(Z pripravovanej zbierky Viditeľné znamenie)

Reklamy

Read Full Post »