Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Kováč Milan’

Milan Kováč

Narodený 2. 3. 1965 v Zlatých Moravciach

Kontakt:

Adresa: Modlatín 260, 018 03  Horná Mariková

E-mail: lukrec@nextra.sk

Profil:

Básnik Milan Kováč po maturite na gymnáziu v Zlatých Moravciach študoval na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Pôsobí ako rímskokatolícky kňaz v Žilinskej diecéze. V súčasnosti je správcom farnosti Horná Mariková, kde žije a tvorí.

Debutoval v roku 1998 básnickou zbierkou Zastavenia. Nasledovali zbierky Hudba slovom (2000) a Pravda v drobných (2002). V roku 2004 vydal zbierku Hudba slovom Korama a krátke humorné príbehy z detstva Lovčan na Lovciach.  V tomto roku by mal vydať zbierku Nežná.

Ukážka z tvorby:

Nežná

Slastný ston ľúbenej ženy
-hoci na krátku chvíľu-
muža na kráľa zmení
dáva mu božskú silu.

Do uška znovu a zas
šepká jej svoje prianie:
Nech navždy zastane čas,
neskončí milovanie!

Ja som tvoj mocný kráľ,
len tebou stvorený.
Čokoľvek ti preto dám
čo nájdeš na Zemi.

Túžba

Túžim sa dotýkať hviezd
zajatý v tvojom objatí
a ísť ktoroukoľvek z ciest
ak po nej pôjdeš so mnou ty.

S tebou je krajšia obloha
a jasnejší každý deň.
Azda si poslom od Boha
alebo len ďalší sen?

Modlitba

V šere starobylej katedrály
postave muža na kríži
vzdávam úctivo svoje chvály,
veď naše životy On skrížil.

Ťažko nájdem vhodné slová,
to už  veľmi dobre viem.
Preto s pokorou opakujem znova:
Vďaka za to, že milujem.

Bozk

Tvoja pera tú moju
nežne privrela
a moje telo sa zmenilo
v ľahké telo anjela.
Anjela s veľkými krídlami
na ktorých som ti uletel
do nekonečnej diaľavy.

Útek pred láskou
úspešný však nebol.

Hoci po rokoch
milujem ťa rovnako
ako vtedy
keď som  ťa prvý raz stretol.

Read Full Post »