Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Lalkovič’

Ing. Marcel Lalkovič, CSc.

lalkovic

Ing. Marcel Lalkovič, CSc.

 

*27. január 1944 Banská Štiavnica
†20. december 2016 Ružomberok

Profil

Vzdelanie

1958 – 1962 Stredná priemyselná škola stavebná a zememeračská Košice, špecializácia geodézia a kartografia, 1962 – 1967 Banícka fakulta VŠT v Košiciach, špecializácia banské meračstvo, 1974 – 1977 Univerzita J. E. Purkyňe Brno – postgraduálne štúdium muzeológie, 1990 ukončenie externej vedeckej ašpirantúry na Baníckej fakulte VŠT. (viac…)

Read Full Post »