Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Lauček’

Doc. PhDr. Anton Lauček, PhD.

laucek

Kontakt: alaucek@gmail.com

V rokoch 1965-1968 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, 1970-1974 na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor slovenčina — nemčina, v rokoch 1979-1985 diaľkovo popri zamestnaní na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor slovenčina — história. Pôsobil ako vychovávateľ v domove mládeže a zároveň učil na stredných školách v Ružomberku, Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši, neskôr sa stal riaditeľom Domova mládeže Ružomberok. Dva roky bol v slobodnom spisovateľskom povolaní. Od roku 1995 bol pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita), od roku 2012 pôsobí ako docent na Žilinskej univerzite. (viac…)

Read Full Post »