Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Mišák’

PhDr. Peter Mišák

misak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodený r. 1950 v Ružomberku

Profil:

Učiteľ, redaktor, odborný redaktor, zostavovateľ, literárny kritik, publicista, básnik, lexikograf. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, odborný a vedúci odborný redaktor zdravotníckych učebníc a medicínskych odborných publikácií vo Vydavateľstve Osveta v Martine, neskôr ako novinár, redaktor a šéfredaktor Slovenských národných novín v Martine. Autor scenárov, rozhlasových pásiem a poviedok pre rozhlas.

Doterajšia tvorba:

Listovanie (1981) – básnický debut, Deň (1988), Soľ v nás (1998) a Necelé sonety o láske (2004) – všetko poézia.  Malý slovník slovenských spisovateľov (2002).  Pointa smrť (2007) poviedky. Povesti z Liptova (2009; v spoluautorstve s Petrom Vrlíkom). Za básnickú zbierku Soľ v nás získal v roku 2000 Prémiu Paula Rusnaka ako ocenenie Svetového kongresu Slovákov za pôvodnú tvorbu, za Malý slovník slovenských spisovateľov v roku 2003 Cenu primátora krajského sídla za významný literárny počin.

Read Full Post »