Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Mráz’

Ján Mráz

Životopis

Narodil som sa ako druhé z piatich detí na Plavisku v Ružomberku, kde som vychodil ľudovú školu a aj gymnázium..

V rokoch 1953-1955 som absolvoval Vyššiu školu pedagogickú v Bratislave, odbor výtvarná výchova-slovenčina.

V rokoch 1955-1960 som navštevoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.

(viac…)

Read Full Post »