Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Péteri’

Anton Péteri

peteri

Anton Péteri

Narodený 10. 12. 1938, Nové Zámky

Profil:

Autor básní a publicista Anton Péteri, prežil detstvo a absolvoval základnú školu v rodnom meste. Strednú priemyselnú školu chemickú vyštudoval v Banskej Šttiavnici (1954 – 58), neskôr popri zamestnaní Energetický inštitút (1964 – 67) a Vodohospodársky inštitút (1968 –71). Väčšinu života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Celý svoj profesionálny život venoval životnému prostrediu, hlavne vodnému hospodárstvu. Pracoval v Chemicelulóze Žilina, v SeVaKu závod Ružomberok a na podnikovom riaditeľstve SeVaK v Žiline. Svoju profesionálnu dráhu ukončil  v dôchodkovom veku v Mondi SCP Ružomberok. V spomenutých firmách zastával rôzne, väčšinou riadiace technicko-hospodárske funkcie. (viac…)

Read Full Post »