Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Roob’

Dipl. Rer. Pol. Jozef Roob

Narodený 4. 3. 1919 v Medzeve

Kontakt:

 

Adresa: Ul. Rudnaya č. 46, Žilina-Bôrik

Telefón: 041 / 724 59 22

E-mail: peter.roob.ada@gmail.com

Profil:

Narodil sa  v rodine hamorného kováča a majiteľa hámoru. Po ukončení základnej školy 4 roky navštevoval nem.  ref.  Reálne gymnázium v Levoči a po zrušení nem.  reálne gymnázium v Jihlave, kde v roku 1938 i maturoval.

V jeseni inskriboval na právnickej fakulte UK v Bratislave a po 4 semestroch otvorili v Prahe na Karlovej univerzite nový právnoekonomický smer v rámci právnickej fakulty: národohospodársky – rerum politicarum. 4 semestre z Bratislavy uznali a po ďalších 4 semestroch a schválení dizertačnej práce „Družstevníctvo- vývoj a význam od roku 1919-1938 v ČSR“ 4. júla 1943 mal byť promovaný ako Dr.  Rer.  Pol., ale z politických dôvodov – odmietnutie narukovania do Waffen SS – 22. júna 1943 musel behom 24 hodín opustiť univerzitu a vrátil sa do rodného Medzeva, kde pracoval ako roľník v 14 ha hospodárstve do konca II.  svetovej vojny. Titul Diplom rer. Pol. mal, no u nás bol tento titul neznámy a v nemeckých západných krajinách je to Diplom Volkswirt. Volkswirt der politischen Wirtschftswissenschaften.

Po vojne ako protifašista mohol u nás pracovať a všetky práva mu zanechali. Pracoval ako zástupca riaditeľa v bankovníctve a hlavný ekonóm štátnych majetkov v košickom kraji a vždy s výnimkou v týchto funkciách ako nekomunista.

5 rokov, 1966 do 1971, pracoval na zvláštne požiadanie rakúskej vlády v rakúskom národnom hospodárstve.

Po ťažkej operácii bol penziovaný a od tej doby sa venuje spisovateľskej činnosti.

Literárna tvorba:

Novellen und Gedichte – 150 str.

Slowakei-deutsche Anthologie der Hammerschmiede – 179 str.

Meister Klement und die Stockhiebe – novelky  – 186 str.

Es geschah in einer Mondnacht – novela – 132 str.

Memoiren – Essayen – Gedichte – 101 str.

Ein frischer Wind aus Ost – 319str.

Das Heute – Essayen und Gedichte – 66 str.

Heimat – 55 str.

Im Wandel der Zeit, das Ende nicht weit – nemecká menšina – 59 str.

Das Gestern – Heute – Morgen – Essayen – 115 str.

Gedichte  – In Freud – 32 str.

Schöne Poesie – 56 str.

Preklady slovenských básní do nemčiny:

Kinderpoesie I.

Kinterpoesie II. pre školy

Všetky knihy sú v jednom exemplári v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Read Full Post »