Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Saniga’

Miroslav Saniga

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc.

1) Osobné údaje:
a) narodený 20. januára 1964 v Ružomberku, Slovenská republika
b) trvalé bydlisko: Vyšná č. 754, 034 74 Liptovské Revúce
c) rodinný stav: slobodný (viac…)

Read Full Post »