Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Urban’

PhDr. Pavel Urban

Narodený 16. 12. 1973 v Čadci

Kontakt:

Adresa: Clementisova 1350/69, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Mobil: 0907 611 951

E-mail: poetyman@gmail.com   

Adresa pracoviska: MsÚ Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 29

Profil:

Absolvent filozofie, estetiky a dejín umenia na FF UKF v Nitre.

Pracoval ako učiteľ na Gymnáziu v Žiline, teoretik a historik umenia v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a externe na VŠVU v Bratislave.

V súčasnosti je ašpirantom PhD., dejín výtvarného umenia na katedre estetiky FF UKF v Nitre.

Literárne ocenenia:

Výber z víťazných účasti na liter. súťažiach  v poézii:

Víťaz Literárneho Zvolena, Wolkrovej Polianky, Literárnej Senice, Gorazdovho literárneho Prešova, cena Moravského literárneho festivalu vo Valašskom Meziříčí.

V próze:

Ocenenie Literárny Zvolen, Jašíkove Kysuce.

Publikačná činnosť:

Od r. 1998 pravidelne publikuje v zborníkoch, RAK-u, Literárnom týždeníku, Dotykoch,  Slovenských národných novinách, Slove mladých, Psom víne, WELES-e, Romboide a Slovenskom  rozhlase.

2004 antológia žilinských autorov Pes na mesiaci.

2005 poetická zbierka Obrázky z raja (vyd. Artis omnis), za ktorú získal ocenenie v ankete Kniha roka, kategória Debut roka.

2006 poetická zbierka Vínny duet (vyd. Artis omnis).

2006 autor a zostavovateľ almanachu III.Žilinského liter. festivalu Brak sa vracia (vyd. RKS a Artfórum).

2006 scenár k poetickému videodokumentu  Camera litera.

2007 zostavovateľ almanachu Návrat braku (vyd. RKS a Artfórum).

2007 poetická zbierka Ab imo pectore (Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovateľov).

Ukážka z tvorby:

Precitnutie prvé

POZNANIE

v mesiaci dozrievania

sladkého hrozna

nestrácať chuť

 

byť človekom

občas

sa topiť vo vine

 

nezabudnúť

čo znamená kľačať

 

pri každom zakopnutí

o pravdu

 

PARTE

vratký lokál

je dnes plný

dymu

a tackavých rečí

o bohovských

pravdách života

 

o ulicu ďalej

kohosi autom

zrazila jedna

s dychom

dvojitej vodky

v pätách

 

V ZAJATÍ DYCHU

tak dokonale

vieš prehnúť

mačací chrbátik

po druhom dejstve

keď spálňam

dominujú reprízy

 

v zamknutej kúpeľni

zabúdaš na pointy

blázna s poéziou

 

len láske

ostávaš verná

čítaš iného

 

PARTE II.

v sobotu

si bral dcéru

bývalej triednej

a všetko

čo po nej ostalo

 

predvčerom

ho vyzvala

nečakane na reparát

 

zajtra je Jána

 

my ostatní

pôjdeme vypáliť

smútky do pahreby

 

NONSENS

som posledný lokaj

čo ti ešte

s trochou sentimentu

podrží dvere

pri vstupe

do ďalšej kapitoly

 

z vďakou

do ksichtu vytrasieš

pár drobných

 

výčitiek

 

CUDZINKA

dobrým básňam

nerozumieš

sú ti ukradnuté

medzi riadkami

 

ako rosa

zbieraná po nociach

na suchú kyticu

hoci je už asi

 

dopovedané

 

aj poézia vie byť

ako dieťa

neodbytná

 

BAROVÁ

už vo dverách

pôsobila vždy

tak skromne

 

v chudých rukách

len telefón

a vlastný osud

 

s trochou smädu

po ľahkom bukete

blahorečená

pohľadmi zvedavcov

 

neskôr bolo zrejmé

pri ktorom stole

zakopla

 

na dlhší čas

 

NEZAPRIEŠ

v sebe vreskot

ďalšej hodiny

drankáš zrkadlo

o krajšiu tvár

 

na samotou

spustošenom koberci

ti náhle rozkvitli

čakanky


(AB  IMO  PECTORE (z hĺbky srdca))

Read Full Post »