Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Winkler’

Tomáš Winkler, PhDr., PhD.

Tomáš Winkler

Narodený 3. 1. 1940 v Lopeji

Kontakt:

Adresa: M. R. Štefánika 72/6, 036 01 Martin

Telefón: 043 / 423 04 97

E-mail: winkler@centrum.sk

Profil:

Autor literatúry faktu, literárny historik, kritik, esejista, vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave, pôsobil v Matici slovenskej ako odborný pracovník v archíve, vedúci Knižnice Matice slovenskej, redaktor v matičných periodikách. V časoch normalizácie nútene ošetrovateľ v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch, robotník na priehradách Liptovská Mara a Čierny váh. Publikuje od polovice šesťdesiatych rokov v rozličných literárnych periodikách, je autorom významných historických prác a monografií (Matica slovenská v rokoch 1919 – 1954, 1971, Matica slovenská. Dejiny a prítomnosť, 2004), monografických štúdií a portrétov (Perom a mečom, 1982, 1997, Tragické hľadanie života, 1991), esejí (Vrastanie do času, 1992) a súborov kratších útvarov z oblasti literatúry faktu (Cesty na popravisko, 1988, Čas pred nesmrteľnosťou, 1998). Je aj autorom scenárov z literárnych dejín pre rozhlas a televíziu. Žije a tvorí v Martine.

Ukážka z tvorby:

Život Jozefa Škultétyho by sme mohli rozdeliť všelijako. To najhrubšie delenie urobil za nás predseda Matice slovenskej Ladislav Novomeský na jeho pohrebe roku 1948, keď povedal, že tento muž, oddaný národnej myšlienke od svojho narodenia až do smrti, jednou polovicou svojho života patril 19., druhou 20. storočiu. Skutočne, 47 rokov prežil v jednom, 47 rokov v druhom storočí. Deliť by sme mohli ďalej. Tridsať rokov zo svojho života prežil v Česko-Slovensku a na Slovensku, teda vo svojej skutočnej vlasti. Jeho skon, takmer symbolický, v januári 1948 hovorí o tom, že neprežil ani jeden deň v komunistickej totalite, že jeho úmrtie symbolizuje prechod Matice slovenskej od slobody k neslobode. Takmer tri štvrťstoročia bol jeho život spojený s Turcom a s Martinom. Čo je však najdôležitejšie – celý jeho život, každý deň, každý jeho vdych a výdych bol spojený s národom, so službou veciam národným.

…Životné dielo Jozefa Škultétyho, i vedecké, svojím rozsahom a hĺbkou presahuje každého, s kým by sme tohto výnimočného muža z jeho súčasníkov mohli porovnávať…

(Jozef Škultéty – svedok čias minulých. Matica slovenská, Martin 2003)

Read Full Post »